Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

Hírek


A 2020-ban I és II fokozatot szerzett tanárok figyelmébe!

A I és II fokozatot igazoló oklevelet 2021 február 1-től kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților utca 11 szám, első emelet), naponta 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvehető személyesen személyi igazolvány felmutatásával, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által.

***

I. fokozati kollokvium vizsgarend 2021-2023 itt!

***

Felhívás

A tandíjas helyeken levő és pszichopedagógiai képzésben résztvevő hallgatók esetében a pszichopedagógiai modul tandíjai csak banki átutalással vagy postai pénzátutalási megbízás útján fizethetők a következő számlaszámra RO35TREZ21620F330500XXXX, BN Trezoreria Cluj, CF 4305849, címzett  U.B.B.- D.P.P.D., és a leírásban szerepeljen mit jelképez a fizetett összeg (pl. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

A bizonylatot elektronikus formában a Tanárképző Intézet e-mail címére (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) kell küldeni feltüntetve a fizető adatait (kar, szak, szint és évfolyam). Nem elfogadottak különböző alkalmazásokkal történő utalások, mint például Revolut, Pago, BT Pay.

Egy kredit értéke 30 Ron az alapképzés tantárgyai esetén és 40 Ron mesteri vagy posztgraduális képzések tantárgyai esetén. Ezeket megszorozva a tantárgyak kreditszámaival kapják meg a fizetendő összeg értékét.

***

Az I-es szintű (alapképzés) és II-es szintű (mesteri képzés) pszichopedagógiai programra
való felvételire kizárólag online kerül sor azon hallgatók számára, akik felvételt nyertek a BBTE Karaira, viszont a felvételi időszak alatt nem sikerült beiratkozásnak a tanárképző programba.
A felület elérhető az alábbi linken:
 
https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/
 
Jelentkezni lehet 2020. szeptember 28, 8 óra és 2020. október 07. 24 óra között.

 
***

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott,

2019–2021-es promóció figyelmébe!

Az új típusú koronavírus (a SARS-CoV-2) terjedésének megelőzése céljából a jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formátumban kell feltölteniük, 2020. augusztus 1–31. közötta következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

A feltöltendő dokumentumok a következők:

1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific)

2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat

3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely tartalmazza a következő kijelentéseket:

a. a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
b. csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
c. a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
d. az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

A feltöltött dolgozatokat a Tanárképző Intézet (DPPD) iktatja, és a jelentkezőknek e-mailben küldi el a dolgozat átvételét tanúsító iktatási számot.

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2019–2021-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2019–2021-es szériába történő besorolásukat.

Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

***

2019-ben II-es modult végzett hallgatók figyelmébe!

A II-es pedagógiai modult igazoló oklevelet (2019-ben végzettek) júl. 14.-től kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Motilor 11 szám, első emelet), naponta 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvételekor legyen nálatok a személyi igazolvány és a mesteri elvégzését igazoló okirat.

***

Pszichopedagógiai képzési program (Pedagógiai modul) a tanári pályára készülőknek, I-es szint. Felvételi tájékoztató itt
 
***
II-es fokozati vizsga 2020
Az idén a II-es fokozati vizsgára augusztus 31.-én kerül sor. Egyetlen, írásbeli vizsga lesz, amely fele-fele arányban tartalmaz módszertani és pszicho-pedagógiai tételeket. A vizsga helyszínekkel és további részletekkel egy későbbi időpontban jelentkezünk

***

II-es fokozati vizsgára jelentkezők figyelmébe!
Tekintettel a jelenlegi helyzetre, nem áll módunkban személyes felkészítőt tartani a II-es fokozatra jelentkező pedagógusoknak. Fontosnak tartjuk azonban, hogy tájékoztassuk önöket a vizsgakövetelményekről, a háttér anyagokról, a tételek szerkezetéről és arról, hogy az idén hogyan fog zajlani a vizsga. Az idén csak írásbeli vizsga lesz, aminek 50%-át képezi majd a szak+szakmódszertan tétel, 50%-át pedig a pedagógia tétel.
Az alábbi dokumentumban feltüntettük, hogy a különböző karok (szakok) milyen online platformon és melyik időpontban tartják meg a jelöltekkel az online beszélgetéseket! Ezekbe lehet bekapcsolódni, kérjük tegyék ezt meg!
Az online beszélgetések időintervalluma: 2020 júl. 6-12!!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZ_UeG68ZxluXJM_0TN6pzLT8j4IXoU3RzdYgtc2cZA/edit?usp=sharing
***

Kedves végzős tanárszakos hallgatók!
Idén online igazolást kaptok a pedagógiai modul I és II elvégzéséről, amihez a következőt kell tennetek:
A Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. email címre kell írni egy levelet a következő szöveggel:"Solicit adeverinta nivel I (ha 2-es modult végeztél nivel II), promotia 2020.
Atasez adeverinta de licenta (2-es modul esetében disertatie).

Természetesen csatolni kell a szak vagy mesteri elvégzéséről szóló igazolást is.

***

III. évesek figyemébe! Pótvizsgalehetőségek aranyszesszióban. Letöltöm

***

Tanárszakos órarend, 2019-2020, II. félév Letöltöm

***

I-es fokozati kollokvium. Részletek itt

***

A tanárképző intézet titkársága elköltözött.

Új címe: Moților utca 11 szám, I. emelet

***

Az őszi szemeszter órarendje

***

Hirdetés 

2019 novemberében indul a II-es pszichopedagógiai modul posztgraduális képzésben! Részletek itt

***

Gólyafüzet: Letöltöm

***

 

PrintEmail