Hírek

 

Hirdetés

A 2022-ben I. és II. szintű pszichopedagógiai modult végzett hallgatók figyelmébe

Az I. és a II. szintű pszichopedagógiai modul elvégzését tanusító igazolás kiadásához a végzett hallgatóknak el kell küldeniük a Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. e-mail címre egy kérvényt, valamint az alapképzést, illetve mesteri elvégzését tanusító igazolást elektronikus formában.
Az igényelt igazolásokat elektronikus úton küldjük el a kérvényezőknek. Utólag az eredeti igazolások átvehetők a DPPD székhelyéről is (Calea Moţilor 11. sz.) előzetes telefonos időpontfoglalás alapján (tel. 0264.597.000).

***

II-es fokozati vizsga 2022

A 2022-ben megszervezésre kerülő II-es fokozati vizsga fizikai jelenléttel fog zajlani, írásbeli és szóbeli vizsgával.
Az írásbeli vizsga (szakmódszertan) dátuma 2022 augusztus 30. és a szóbeli vizsga (pedagógia) dátuma 2022 augusztus 31., tanárok esetében (román, magyar és német vonalon egyaránt).
Tanítók és óvodapedagógusok esetében (Kolozsvár; román, magyar és német vonalon egyaránt) a vizsga dátumok a következők: 2022 augusztus 29-én az írásbeli (szakmódszertanok), valamint 2022 augusztus 30-án a szóbeli vizsga (pedagógia).
További információkat (a vizsgák pontos időpontját, helyszínét) honlapunkon fogunk közzétenni és továbbítjuk ezeket az érdekelt megyei Tanfelügyelőségeknek.

***

II-es fokozati felkészítő 2022

A Tanárképző Intézet 2022. július 4-én online felkészítő találkozókat szervez a II-es fokozati vizsgára a 2022-ben jelentkezett pedagógusok részére.
A tanárok részére szervezett felkészítő találkozók szakmódszertanból 9 órától 13 óráig, valamint pedagógiából 14 órától 18 óráig kerülnek megszervezésre.
A tanítók és óvodapedagógusok részére szervezett felkészítő találkozók (Kolozsvár) pedagógiából 9 órától 13 óráig, valamint szakmódszertanból 14 órától 18 óráig kerülnek megszervezésre.
A 2022-es tanfolyam számára rendezett felkészítő II-es fokozati vizsgára itt érhető el.

***

I. fokozati kollokvium vizsgarend 2022-2024 itt!

***

A 2021-ben I-es és II-es fokozatot szerzett tanárok figyelmébe

Az I-es és II-es fokozatot igazoló oklevelet 2022 január 13-tól kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților utca 11 szám, első emelet), hétköznapokon 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvehető személyesen személyi igazolvány felmutatásával, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által.

***

I fokozati kollokvium, 2022-2024-es évfolyam

Az I fokozati kollokvium tanároknak 2022 február 4-én, tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2022 február 5-én kerül megrendezésre, online formában.

További információkat (a kollokvium időpontja szakonként, az online felület/link, melyen elérhető lesz) honlapunkon fogunk közzétenni.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I - linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb. A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a bizottságnak a kollokvium során.

 

***


A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata a 2021-2022-es tanévben megszervezi a II-es szintű pszichopedagógiai modult, posztgraduális képzési rendszerben.

A képzés időtartama: egy tanítási év.

Beiratkozás: 2021 október 7-29 között a Tanárképző Intézet titkárságán (Mócok útja 11, I. emelet, 103-as terem), minden munkanapon 9-12 óra között személyesen, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után vagy online a következő címen: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszichopedagógiai moduljának elvégzéséről
 • az alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) /igazolás eredeti és másolat
 • a mesteri képzés elvégzéséről szóló oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás eredeti és másolat
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredeti és másolat
 • házassági anyakönyvi kivonat eredeti és másolat (csak abban az esetben, ha hazasság után a jelentkező neve változott)
 • személyazonossági igazolvány másolata
 • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné

A tanulmányi szerződést vagy a titkárságon kell kitölteni a beiratkozáskor, vagy online kell beküldeni a dokumentumot. A tanulmányi szerződés itt tölthető le.
Beiratkozási díj: 50 lej. Online iratkozás esetén, a beiratkozási díj kifizetéséről szóló csekk másolatát is el kell küldeni (Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic, Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca: BN Trezoreria Cluj, CF: 4305849)

Képzési díj (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej, ezt 3-4 részletben lehet fizetni.

Az előadásokat tömbösítve tartjuk hétvégenként, órarend szerint.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

 

***

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2020–2022-es évfolyam figyelmébe!


A jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell feltölteniük 2021. augusztus 1. 8:00 órai kezdettel és 2021. augusztus 31. 23:59 közötti intervallumban a következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

A feltöltendő dokumentumok a következők:

 1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific), mely egyben a dolgozat első oldala is
 2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat
 3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely a dolgozat utolsó oldala és tartalmazza a következő kijelentéseket:
 • a. a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
 • b. csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
 • c. a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
 • d. az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2020–2022-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2020-2022-es szériába történő besorolásukat.


Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

 

***

A 2021-es II-es fokozati vizsga időpontok itt érhetők el

***

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2020–2022-es promóció figyelmébe!

A jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formátumban kell feltölteniük, 2021. augusztus 1–31. között, egy erre a célra létrehozott platformra, melynek a linkjét a honlapunkon fogjuk közzétenni.

***

A 2021-ben I. és II. szintű pszichopedagógiai modult végzett hallgatók figyelmébe

Az I. és a II. szintű pszichopedagógiai modul elvégzését tanusító igazolás kiadásához a végzett hallgatóknak el kell küldeniük a Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. e-mail címre egy kérvényt, valamint az alapképzést, illetve mesteri elvégzését tanusító igazolást elektronikus formában.
Az igényelt igazolásokat elektronikus úton küldjük el a kérvényezőknek. Utólag az eredeti igazolások átvehetők a DPPD székhelyéről is (Calea Moţilor 11. sz.) előzetes telefonos időpontfoglalás alapján (tel. 0264.597.000).

***

A 2021-es tanfolyam számára rendezett online felkészítő II-es fokozati vizsgára itt érhető el.

***

II-es fokozati vizsga 2021

Az óvodai és elemi oktatók számára szervezett II-es fokozati vizsga időpontja 2021. augusztus 30. Tanárok esetében az időpont 2021. augusztus 31.
Az előző évi vizsgákhoz hasonlóan egyetlen, írásbeli vizsga lesz, amely fele-fele arányban fog tartalmazni módszertani és pszicho-pedagógiai tételeket. A vizsga helyszíneivel és további részletekkel később jelentkezünk.

***

A Tanárképző Intézet 2021. június 26-án online felkészítő találkozókat szervez a II-es fokozati vizsgára 2021-ben jelentkezett pedagógusok részére. További részleteket később fogunk közzétenni a honlapunkon.

***

A 2020-ban I és II fokozatot szerzett tanárok figyelmébe!

A I és II fokozatot igazoló oklevelet 2021 február 1-től kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților utca 11 szám, első emelet), naponta 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvehető személyesen személyi igazolvány felmutatásával, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által.

***

I. fokozati kollokvium vizsgarend 2021-2023 itt!

***

Felhívás

A tandíjas helyeken levő és pszichopedagógiai képzésben résztvevő hallgatók esetében a pszichopedagógiai modul tandíjai csak banki átutalással vagy postai pénzátutalási megbízás útján fizethetők a következő számlaszámra RO35TREZ21620F330500XXXX, BN Trezoreria Cluj, CF 4305849, címzett  U.B.B.- D.P.P.D., és a leírásban szerepeljen mit jelképez a fizetett összeg (pl. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

A bizonylatot elektronikus formában a Tanárképző Intézet e-mail címére (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) kell küldeni feltüntetve a fizető adatait (kar, szak, szint és évfolyam). Nem elfogadottak különböző alkalmazásokkal történő utalások, mint például Revolut, Pago, BT Pay.

Egy kredit értéke 30 Ron az alapképzés tantárgyai esetén és 40 Ron mesteri vagy posztgraduális képzések tantárgyai esetén. Ezeket megszorozva a tantárgyak kreditszámaival kapják meg a fizetendő összeg értékét.

***

Az I-es szintű (alapképzés) és II-es szintű (mesteri képzés) pszichopedagógiai programra
való felvételire kizárólag online kerül sor azon hallgatók számára, akik felvételt nyertek a BBTE Karaira, viszont a felvételi időszak alatt nem sikerült beiratkozásnak a tanárképző programba.
A felület elérhető az alábbi linken:
 
https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/
 
Jelentkezni lehet 2020. szeptember 28, 8 óra és 2020. október 07. 24 óra között.

 
***

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott,

2019–2021-es promóció figyelmébe!

Az új típusú koronavírus (a SARS-CoV-2) terjedésének megelőzése céljából a jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formátumban kell feltölteniük, 2020. augusztus 1–31. közötta következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

A feltöltendő dokumentumok a következők:

1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific)

2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat

3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely tartalmazza a következő kijelentéseket:

a. a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
b. csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
c. a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
d. az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

A feltöltött dolgozatokat a Tanárképző Intézet (DPPD) iktatja, és a jelentkezőknek e-mailben küldi el a dolgozat átvételét tanúsító iktatási számot.

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2019–2021-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2019–2021-es szériába történő besorolásukat.

Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

***

2019-ben II-es modult végzett hallgatók figyelmébe!

A II-es pedagógiai modult igazoló oklevelet (2019-ben végzettek) júl. 14.-től kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Motilor 11 szám, első emelet), naponta 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvételekor legyen nálatok a személyi igazolvány és a mesteri elvégzését igazoló okirat.

***

Pszichopedagógiai képzési program (Pedagógiai modul) a tanári pályára készülőknek, I-es szint. Felvételi tájékoztató itt
 
***
II-es fokozati vizsga 2020
Az idén a II-es fokozati vizsgára augusztus 31.-én kerül sor. Egyetlen, írásbeli vizsga lesz, amely fele-fele arányban tartalmaz módszertani és pszicho-pedagógiai tételeket. A vizsga helyszínekkel és további részletekkel egy későbbi időpontban jelentkezünk

***

II-es fokozati vizsgára jelentkezők figyelmébe!
Tekintettel a jelenlegi helyzetre, nem áll módunkban személyes felkészítőt tartani a II-es fokozatra jelentkező pedagógusoknak. Fontosnak tartjuk azonban, hogy tájékoztassuk önöket a vizsgakövetelményekről, a háttér anyagokról, a tételek szerkezetéről és arról, hogy az idén hogyan fog zajlani a vizsga. Az idén csak írásbeli vizsga lesz, aminek 50%-át képezi majd a szak+szakmódszertan tétel, 50%-át pedig a pedagógia tétel.
Az alábbi dokumentumban feltüntettük, hogy a különböző karok (szakok) milyen online platformon és melyik időpontban tartják meg a jelöltekkel az online beszélgetéseket! Ezekbe lehet bekapcsolódni, kérjük tegyék ezt meg!
Az online beszélgetések időintervalluma: 2020 júl. 6-12!!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZ_UeG68ZxluXJM_0TN6pzLT8j4IXoU3RzdYgtc2cZA/edit?usp=sharing
***

Kedves végzős tanárszakos hallgatók!
Idén online igazolást kaptok a pedagógiai modul I és II elvégzéséről, amihez a következőt kell tennetek:
A Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. email címre kell írni egy levelet a következő szöveggel:"Solicit adeverinta nivel I (ha 2-es modult végeztél nivel II), promotia 2020.
Atasez adeverinta de licenta (2-es modul esetében disertatie).

Természetesen csatolni kell a szak vagy mesteri elvégzéséről szóló igazolást is.

***

III. évesek figyemébe! Pótvizsgalehetőségek aranyszesszióban. Letöltöm

***

Tanárszakos órarend, 2019-2020, II. félév Letöltöm

***

I-es fokozati kollokvium. Részletek itt

***

A tanárképző intézet titkársága elköltözött.

Új címe: Moților utca 11 szám, I. emelet

***

Az őszi szemeszter órarendje

***

Hirdetés 

2019 novemberében indul a II-es pszichopedagógiai modul posztgraduális képzésben! Részletek itt

***

Gólyafüzet: Letöltöm

***

 

Print