Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

Továbbképzés

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete a CNFP által akkreditált képzést hirdet óvodapedagógusoknak és tanítóknak. 

 

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație și al curriculum-ului educațional, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educație

Programe educaționale de formare continuă acreditate:

EDU-PROFESOR  program categoria 1, de tip lung, 3 module a câte 30 de credite profesionale transferabile. Durata programului este 273 ore. Se adresează profesorilor din învățământul preuniversitar  - gimnaziu și liceu.

EDUCATIO program categoria 1, de tip mediu, 2 module a câte 30 de credite profesionale transferabile. Durata programului este de 182 ore. Se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar.

DPPD-ul oferă programe de perfecționare prin gradele didactice II și I pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, pentru toate specializările (profesori, învățământ primar și preșcolar). Totodată oferim și stagii de pregătire a candidaților pentru participarea candidaților la susținerea examenului de grad didactic II

PrintEmail