Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

I. szint (alapképzés)

Az I-es szintű pedagógiai modul elvégzés lehetőséget kínál arra, hogy tanulmányaik befejeztével a hallgatók tanárként dolgozzanak a közoktatás kötelező szakaszában. 

Az I-es szintű pszichopedagógiai programra (alapképzés) való felvételire kizárólag online kerül sor azon hallgatók számára, akik felvételt nyertek a BBTE Karaira, viszont a felvételi időszak alatt nem sikerült beiratkozásnak a tanárképző programba.

A felület elérhető az alábbi linken:

 

https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/

 

Jelentkezni lehet 2020. szeptember 28, 8 óra és 2020. október 07. 24 óra között.

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésre (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
 • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) fénymásolata;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 • motivációs esszé;
 • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné;
 • I-es szintű tanulmányi szerződés, kitöltve (elérhető az iratkozás felületéről),

A tandíjakra vonatkozó tudnivalók:

 • Tandíjmentes helyek esetében: a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • Tandíjas helyek esetében: a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait.
 • A tandíj első részletét, a 2020–2021-es egyetemi tanév I. félévi tandíját 2020 októberében lehet befizetni.

 

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I

Psihologia educaţiei

TMI-TME

Didactica Stiintelor Exacte

Didactica Stiintelor Socio-Umane

 

PrintEmail