Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

I. szint (alapképzés)

Az I-es szintű pedagógiai modul elvégzés lehetőséget kínál arra, hogy tanulmányaik befejeztével a hallgatók tanárként dolgozzanak a közoktatás kötelező szakaszában. 

Regisztráció

 

Programul de pregătire psihopedagogică în cadrul Universității Babeș-Bolyai este asigurat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică se face la facultățile de profil (de către reprezentantul DPPD-ului), odată cu admiterea la facultate.

Pentru înscriere sunt necesare:

- copie legalizată certificat naștere

- copie C. I.

- eseu motivațional *

- contractul de studii pus la dispoziție de către reprezentantul DPPD-ului sau 

  care poate fi descărcat de pe site-ul universității (click aici) sau de mai jos

 
- folie document

 

          Candidații admiși la facultăți, la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.

          Candidații admiși la facultăți, la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă. Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2015-2016), în intervalul 1-16 octombrie 2015 la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.

*Va prezenta motivele și argumentele candidatului pentru îmbrățișarea carierei didactice, a meseriei de profesor.

Va prezenta atuurile, calitățile sau abilitățile personale ale candidatului, care îl fac potrivit, în opinia sa, pentru cariera didactică.

Va oferi o opinie cu privire la pregătirea psihopedagogică, în sensul că vede cariera didactică ca o primă opțiune pentru dezvoltarea sa profesională, sau ca pe o alternativă, în funcție de situație.

Va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând și nu va depăși o pagină format A4.

 

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I

Psihologia educaţiei

TMI-TME

Didactica Stiintelor Exacte

Didactica Stiintelor Socio-Umane

 

PrintEmail