Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

I. szint - posztgraduális

A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata szervezésében, a 2022–2023-as tanévben sorra kerülő posztgraduális képzésben az órák egy része szemtől-szemben, egy részük online zajlik majd.

Az órákon való részvétel kötelező, a szemináriumi feladatok elvégzése a vizsgán való részvétel feltétele. A vizsgák fizikai jelenléttel zajlanak majd.

Az alábbi linken megtekinthető az első félévben oktatott tárgyak listája, az oktatók neve és elérhetősége és az, hogy a tantárgyat az oktató online vagy fizikai jelenléttel tartja. Az online platformok és a helyszínek még szervezés alatt állnak, a változásokat időben közöljük.

 

ÓRAREND

 

A tandíj befizetése négy részletben történik: november 20, december 20, január 20 és február 20.

A tandíjat a következő bankszámlára kell befizetni:

Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic,
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX,
Banca: BN Trezoreria Cluj,
CF: 4305849

A képzés díja (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej (1600 lej kétszakosok esetén)

A kifizetett tandíjról szóló bizonylat  másolatát a Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. e-mailcímre kell elküldeni.

 

***

 

A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata a 2022–2023-as tanévben megszervezi az I-es pszichopedagógiai modult, posztgraduális képzési rendszerben.A képzés időtartama: egy tanítási év, az órákat tömbösítve hétvégenként tartjuk.

Beiratkozás: 2022. szeptember 27–október 28 között, a Tanárképző Intézet titkárságán, Kolozsváron, Mócok útja (Calea Moţilor), 11 sz., I. emelet, 103-as terem, minden munkanapon 9–12 óra közöttszemélyesen.

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésre (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

  • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
  • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
  • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
  • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • születési bizonyítvány (eredeti és másolat)
  • személyi igazolvány másolata
  • igazolás a szak (licensz) elvégzéséről + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetiben+másolat
  • orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
  • a tanulmányi szerződést vagy a titkárságon kell kitölteni a beiratkozáskor, vagy online kell beküldeni a csatolt dokumentumot (egyszakosok esetén kitöltendő a “Contract monospecializare”, kétszakosok esetén a “Contract bispecializare”)
  • beiratkozási díj: 50 lej. Online iratkozás esetén, a beiratkozási díj kifizetéséről szóló csekk másolatát is el kell küldeni (Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic, Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca: BN Trezoreria Cluj, CF: 4305849)

Az előadásokat tömbösítve tartjuk hétvégenként órarend szerint.

Képzésidíj (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej (1600 lej kétszakosok esetében), ezt 4 részletben lehet fizetni a Tanárképző Intézet titkárságán.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

Részletek és kitöltendő szerződések itt: http://dppd.ubbcluj.ro/index.php

 

PrintEmail