Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut în anul 2015 avizul ARACIS pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Anunțuri

PREGĂTIRI GRAD DIDACTIC II

SESIUNEA 2017

Pregătirile pentru Gradul Didactic II sesiunea 2017, pentru toate categoriile de personal didactic, vor avea loc în data de 01.07.2017.
Acestea se vor desfășura după urmatorul grafic (click aici pentru detalii).

RESTANȚE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I ȘI NIVEL II

(REGIM POSTUNIVERSITAR)

Restanțele vor avea loc în data de 23 IUNIE 2017, între orele 16-20, în Amf. Mărgineanu al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (Str. Sindicatelor, Nr. 7) după următorul program:

NIVEL I:

  • 16-17 - Psihologia educației
  • 17-18 - Fundamentele pedagogiei.Teoria și metodologia curriculumului
  • 18-19 - Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării
  • 19-20 - Managementul clasei de elevi

NIVEL II:

  • 16-17 - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
  • 16-17 - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Predare portofolii)
  • 17-18 - Opțional I (Mih Codruța) 
  • 18-19 - Opțional II (Muste Delia)

***

Anunț pentru cursanții înscriși la

Nivel II comasat 2017 - Domeniul Litere

 

Pentru disciplina „Didactica domeniului”, întâlnirea va avea loc sâmbătă 13.05.2017, ora 9.00, la Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, cabinet 113 - Prof. univ. dr. Pamfil Alina

Anunț pentru cursanții înscriși la

Modulul Pedagogic Nivelul I postuniversitar

 

Cursul de Managementul clasei de elevi din data de 6 mai 2017 se va muta în data de 7 mai 2017, ora 8.00, în amfiteatrul Todoran, str. Sindicatelor nr. 7 (lângă secretariatul DPPD).

Examenul la disciplina Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării se va susține în data de 7 mai 2017, de la ora 13.00, în amfiteatrul Todoran, str. Sindicatelor nr. 7 (lângă secretariatul DPPD).

 

***

Grafic desfasurare activitati didactice

 
 

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II - Semestrul II

Pedagogie

Didactica Stiintelor Exacte Nivel I

Didactica Stiintelor Exacte Nivel II

Didactica Stiintelor Socio-Umane

- Linia MAGHIARĂ

Orar didacticieni

 

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL I în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2017  Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 4 martie 2017, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL II în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2017 Linia română

Cursurile vor începe duminică, 5 martie 2017, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

 

Restante Nivelul II anul I

 
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților - conf. univ. dr. Viorel Mih: marți 21.02.2017, ora 16.00, str. Sindicatelor, nr. 7, sala Zorgo
 
Proiectarea și managementul programelor educaționale - conf. univ. dr. Cătălin Glava: Portofoliile se predau în cursul săptămânii de restanțe (20-24.02.2017), la secretariatul DPPD, str. Sindicatelor, nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.
 
***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat

Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

Ridicare certificate de grad

Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2014-2016 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2016 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Precizăm faptul că la ridicare vor fi prezentate 2 poze de dimensiunea 3/4 cm.
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).
 

 

În atenția studenților din anul I:

 
Înscrierile la cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul I se fac până la data de 14 octombrie 2016, în intervalul orar 9.00 – 12.00, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7).
Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie simplă C. I.;
-         Eseu motivațional;
-         Folie-document;
-         Contractul de studii (îl primiți de la DPPD) se va completa în 2 exemplare
 
 
 
 
Înscrierile pentru cursurile de pregătire psihopedagogică
Nivelul I postuniversitar
 
 
       DPPD va organiza, pe parcursul semestrului II al anului universitar 2016-2017, cursul de pregătire psihopedagogică Nivel I comasat.
         Înscrierile se vor face în intervalul 1 noiembrie – 31 ianuarie 2017, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr.7, în intervalul orar 9.00 – 12.00). La înscriere se va achita prima rată (350 lei).
          Toate informațiile privind începerea cursurilor vor fi postate pe site-ul nostru în timp util.
          Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie legalizată Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
-         Copie simplă C. I.;
-    Copie legalizată Diplomă de licență și Supliment la Diploma de licență (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Diplomei de licență);
 
-         Dosar-plic, pe care se vor trece datele de contact (nume, număr de telefon, adresă de mail)
 
 
 
Înscrierile pentru cursurile de pregătire psihopedagogică
Nivelul II comasat
 
          Înscrierile pentru Nivelul II comasat se vor face în intervalul 1 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7), în intervalul orar 9.00 – 12.00.
          Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie legalizată Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
-         Copie simplă C. I.;
-         Copie legalizată a Diplomei de licență și a Suplimentului la Diploma de licență (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Diplomei de licență);
-         Copie legalizată a Certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și a Foii Matricole a acestuia (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Certificatului de absolvire);
-         Folie-document
 
Informații despre începerea cursurilor și desfășurarea lor vor putea fi consultate pe site-ul nostru în timp util.
 
 
Nivelul II anul I
 
          Cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul II anul Ian universitar 2016-2017, (toate facultățile, toate specializările), vor începe sâmbătă, 8 octombrie 2016, ora 8.00, la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany Janos, nr. 11, în amfiteatrul Ioan Silaghi-Dumitrescu.
 
 
    Orarul pentru disciplinele aferente pregătirii psihopedagogice Nivel I și Nivel II se regăsește în orarul facultăților de unde provin studenții.
 
 

PrintEmail