Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Anunțuri

ANUNȚURI

NE-AM MUTAT PE STR. MOȚILOR NR.11. PROGRAM: 9-12 

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II

- Linia ROMÂNĂ

Psihologia educaţiei

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

***

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic va organiza, începând cu luna noiembrie 2019, cursuri de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, în regim POSTUNIVERSITAR (COMASAT).
Înscrierile se fac în lunile septembrie și octombrie 2019, la sediul DPPD-ului (Calea Moților nr. 11, et. I, sala 103), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9,00-12,00.
 

Acte necesare  pentru înscriere

NIVEL I
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
- Copie carte de identitate;
- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu
suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile
cu profesia didactică;
- Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul
DPPD;
- 50 RON, taxa de înscriere.
 
NIVEL II
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
- Copie carte de identitate;
- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire
psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) +
copie;
- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Adeverință sau diplomă masteratînsoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu
suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile
cu profesia didactică;
- Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul
DPPD;
- 50 RON, taxă de înscriere
 
Cursurile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână (sâmbăta și duminica), după un orar care va fi adus la cunoștiința candidaților în timp util.
Taxă NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1400 RON
Taxă NIVEL I bispecializare (40 credite) – 1600 RON
Taxă NIVEL II (35 credite) – 1400 RON

 

Taxele se pot achita în 4 rate egale. Valoarea unui credit este de 40 RON.

***

Graficul pentru examenele de grad II 2019 (click aici)

 

***

Pentru pregătirile de Grad Didactic II 2019, proba comună de pedagogie - linia română, NU se va desfășura în Amf. Ioan Silaghi-Dumitrescu de pe Str. Arany Janos, nr. 11, de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, așa cum apare în graficul desfășurării pregătirilor de Grad Didactic II sesiunea 2019. Candidații care trebuiau să se prezinte la pregătiri în acest amfiteatru, se vor prezenta la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan (f.n. - lângă Consiliu Județean), Sala 211 (Liviu Galaction Munteanu), interval orar 15.00-20.00

Admitere 2019

Anunt admitere-limba romana

Anunt admitere-limba maghiara

Anunt admitere-limba germana

***

Contracte studii Nivel I (monospecializare si bispecializare) si Nivel II

Contract studii Nivel I monospecializare 2019-2022

Contract studii Nivel I bispecializare 2019-2022

Contract studii Nivel II 2019-2021

***

CERTIFICATE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I ȘI NIVEL II 

Se pot ridica Certificatele de Modul pedagogic Nivel I și Nivel II promoția 2018, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7) începând cu data de 15 aprilie 2019.

La ridicarea certificatului Nivel I este nevoie de copia diplomei (adeverinței ) de licență.

La ridicarea certificatului Nivel II este nevoie de copia diplomei (adeverinței) de master.

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II

- Linia ROMÂNĂ

Psihologia educaţiei

Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

***

MODUL PEDAGOGIC POSTUNIVERSITAR COMASAT NIVEL I

Cursul de Modul pedagogic NIVEL I COMASAT, seria 2019, va începe sâmbătă, 16 februarie 2019, la orele 8:00 la facultatea de Psihologie, strada Sindicatelor nr. 7, in amfiteatrul Mărgineanu. (În luna martie cursurile se vor desfășura intr-o altă locație care va fi anunțată în timp util.)

 

MODUL PEDAGOGIC POSTUNIVERSITAR COMASAT NIVEL II

Cursul de Modul pedagogic NIVEL II COMASAT, seria 2019, va începe duminică, 17 februarie 2019, la orele 8:00 în clădirea UBB de pe strada Moților , nr. 11, etaj 3, sala 307.
(În luna martie cursurile se vor desfășura intr-o altă locație care va fi anunțată în timp util.)
 

NIVEL I POSTUNIVERSITAR COMASAT

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel I postuniversitar – regim comasat, în intervalul 5 noiembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-2019.

Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • La înscriere se percepe o taxa de înscriere în valoare de 50 RON.

***

NIVEL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel II postuniversitar – regim comasat, în intervalul 5 noiembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-2019.

Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință sau diplomă masterat original (pentru conformitate) + copie;
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • La înscriere se percepe o taxa de înscriere în valoare de 50 RON.

***

Ridicare certificate de grad didactic I si II

 

CERTIFICATE
GRAD DIDACTIC I ȘI GRAD DIDACTIC II
Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2016-2018 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2018 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).
 

 

Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2014-2016 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2016 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Precizăm faptul că la ridicare vor fi prezentate 2 poze de dimensiunea 3/4 cm.
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).

 

***

CURSURI NIVELUL II

Începând cu data de 13 OCTOMBRIE 2018 încep Cursurile la Programul de Pregătire Psihopedagogică NIVEL II, în intervalul orar 8,00 – 14,00 la FAC. DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Str. Arany Janos nr. 11 Amfiteatru Ioan Silaghi Dumitrescu
 

***

Certificatele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, promoția 2017, se pot ridica de la sediul DPPD (str. Sindicatelor nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate și adeverința de licență (pentru absolvenții Nivelului I) sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Certificatele pentru acordarea Gradului didactic I, respectiv Gradului didactic II, sesiunea 2017 (pentru toate categoriile de personal didactic), se pot ridica începând cu data de 12.12.2017, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Ridicare certificate formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II, promotia 2016

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat –


Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

PrintEmail