Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Anunțuri

Anunț pentru cursanții înscriși la

Nivel II comasat 2017 - Domeniul Litere

 

Pentru disciplina „Didactica domeniului”, întâlnirea va avea loc sâmbătă 13.05.2017, ora 9.00, la Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, cabinet 113 - Prof. univ. dr. Pamfil Alina

Anunț pentru cursanții înscriși la

Modulul Pedagogic Nivelul I postuniversitar

 

Cursul de Managementul clasei de elevi din data de 6 mai 2017 se va muta în data de 7 mai 2017, ora 8.00, în amfiteatrul Todoran, str. Sindicatelor nr. 7 (lângă secretariatul DPPD).

Examenul la disciplina Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării se va susține în data de 7 mai 2017, de la ora 13.00, în amfiteatrul Todoran, str. Sindicatelor nr. 7 (lângă secretariatul DPPD).

 

***

Grafic desfasurare activitati didactice

 
 

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II - Semestrul II

Pedagogie

Didactica Stiintelor Exacte Nivel I

Didactica Stiintelor Exacte Nivel II

Didactica Stiintelor Socio-Umane

- Linia MAGHIARĂ

Orar didacticieni

 

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL I în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2017  Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 4 martie 2017, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL II în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2017 Linia română

Cursurile vor începe duminică, 5 martie 2017, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

 

Restante Nivelul II anul I

 
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților - conf. univ. dr. Viorel Mih: marți 21.02.2017, ora 16.00, str. Sindicatelor, nr. 7, sala Zorgo
 
Proiectarea și managementul programelor educaționale - conf. univ. dr. Cătălin Glava: Portofoliile se predau în cursul săptămânii de restanțe (20-24.02.2017), la secretariatul DPPD, str. Sindicatelor, nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.
 
***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
Atestatele vor putea fi eliberate începând cu luna iunie 2017.

***

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat

Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
Certificatele vor putea fi eliberate începând cu luna iunie 2017.
 

***

Ridicare certificate de grad

Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2014-2016 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2016 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Precizăm faptul că la ridicare vor fi prezentate 2 poze de dimensiunea 3/4 cm.
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).
 

 

În atenția studenților din anul I:

 
Înscrierile la cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul I se fac până la data de 14 octombrie 2016, în intervalul orar 9.00 – 12.00, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7).
Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie simplă C. I.;
-         Eseu motivațional;
-         Folie-document;
-         Contractul de studii (îl primiți de la DPPD) se va completa în 2 exemplare
 
 
 
 
Înscrierile pentru cursurile de pregătire psihopedagogică
Nivelul I postuniversitar
 
 
       DPPD va organiza, pe parcursul semestrului II al anului universitar 2016-2017, cursul de pregătire psihopedagogică Nivel I comasat.
         Înscrierile se vor face în intervalul 1 noiembrie – 31 ianuarie 2017, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr.7, în intervalul orar 9.00 – 12.00). La înscriere se va achita prima rată (350 lei).
          Toate informațiile privind începerea cursurilor vor fi postate pe site-ul nostru în timp util.
          Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie legalizată Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
-         Copie simplă C. I.;
-    Copie legalizată Diplomă de licență și Supliment la Diploma de licență (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Diplomei de licență);
 
-         Dosar-plic, pe care se vor trece datele de contact (nume, număr de telefon, adresă de mail)
 
 
 
Înscrierile pentru cursurile de pregătire psihopedagogică
Nivelul II comasat
 
          Înscrierile pentru Nivelul II comasat se vor face în intervalul 1 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017, la sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7), în intervalul orar 9.00 – 12.00.
          Acte necesare pentru înscriere:
-         Copie legalizată certificat de naștere;
-         Copie legalizată Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
-         Copie simplă C. I.;
-         Copie legalizată a Diplomei de licență și a Suplimentului la Diploma de licență (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Diplomei de licență);
-         Copie legalizată a Certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și a Foii Matricole a acestuia (sau copie legalizată a adeverinței înlocuitoare a Certificatului de absolvire);
-         Folie-document
 
Informații despre începerea cursurilor și desfășurarea lor vor putea fi consultate pe site-ul nostru în timp util.
 
 
Nivelul II anul I
 
          Cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul II anul Ian universitar 2016-2017, (toate facultățile, toate specializările), vor începe sâmbătă, 8 octombrie 2016, ora 8.00, la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany Janos, nr. 11, în amfiteatrul Ioan Silaghi-Dumitrescu.
 
 
    Orarul pentru disciplinele aferente pregătirii psihopedagogice Nivel I și Nivel II se regăsește în orarul facultăților de unde provin studenții.
 
***

ADMITERE 2016 Nivelul I

Înscrierea la programul de pregărire psihopedagogică, nivel I se face în perioda 18 – 28 iulie 2016, in locatiile prezentate in afisele de mai jos (dati click pe afise), din cadrul facultăţilor UBB

 

Click aici pentru download Contract global de studii Nivel I monospecializare 2016-2018

Click aici pentru download Contract global de studii Nivel I bispecializare 2016-2018

***

 

ADMITERE 2016 Nivelul II

Înscrierea la programul de pregărire psihopedagogică, nivel II se face la sediul DPDD (str. Sindicatelor, nr. 7, sala 9) în perioda sesiunilor de admire la masterat, din cadrul facultăţilor UBB (12 – 31 iulie 2016)
 

 

Click aici pentru download Contract global de studii Nivel II 2016-2018

***

 

EXAMENE GRAD DIDACTIC II

SESIUNEA 2016

Click aici pentru a accesa graficul detaliat al examenelor.
 

***

ADMITERE 2016

Click aici pentru o prezentare mai detaliată a admiterii

***

 

Atestatele de echivalare conform OM 5553/2011, din etapa a III-a, se pot ridica incepand cu data de 07.12 2015, de luni-vineri între orele 9.00-12.00 de la sediul DPPD-ului (Str. Sindicatelor Nr. 7)

***

Atestatele de echivalare conform OM 5553/2011, din etapa a II-a, se pot ridica incepand cu data de 16.11 2015, de luni-vineri între orele 9.00-12.00 de la sediul DPPD-ului (Str. Sindicatelor Nr. 7)

***

Certificatele de absolvire Modul pedagogic Nivel I şi Modul pedagogic Nivel II promoţia 2014, se pot ridica de la sediul DPPD începând cu data de 12 octombrie 2015 în intervalul orar 9:00 – 12:00.

***

Certificatele pentru acordarea gradelor didactice I respectiv II, seria 2014, se pot ridica de la sediul DPPD începând cu data de 1 iulie 2015.

***

PrintEmail