Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Nivelul I postuniversitar

ANUNȚ

NIVEL I POSTUNIVERSITAR COMASAT

 

          Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel I postuniversitar – regim comasat, în intervalul 1 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.

          Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2017-2018.

          Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;

- La înscriere se achită prima rată 350 RON echivalentul a 10 credite.

PrintEmail