Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Nivelul II

ANUNȚURI

 

 

ADMITERE 2018 Nivelul II

 

Înscrierea la programul de pregărire psihopedagogică, nivel II se face in centrele UBB (vezi link) în perioda sesiunilor de admire la masterat, din cadrul facultăţilor UBB (11 – 27 iulie 2018)
 

Click aici pentru download Contract global de studii Nivel II 2018-2020

 

***************************************************

Anunț

Listă studenți respinși Program Formare Psihopedagogică Nivel II 2017-2019

 

ANUNȚ

NIVEL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

 

          Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel II postuniversitar – regim comasat, în intervalul 1 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.

          Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2017-2018.

          Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

 

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masteratîn domeniul diplomei de studii universitare de licenţăoriginal (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;

- La înscriere se achită prima rată 350 RON echivalentul a 10 credite.

ANUNȚ IMPORTANT

 

În atenția studenților înscriși la Nivelul II anul I (2017-2018)

Deschiderea și prima întâlnire pentru cursurile Nivelului II: „Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților” și „Proiectarea şi managementul programelor educaționale”, va avea loc sâmbătă, 21 octombrie 2017, ora 16.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11. Cursurile se vor desfășura în fiecare sâmbătă, în amfiteatrul menționat mai sus, în intervalul 8,00-14,00.

***

În atenția studenților de anul I

(Nivel masterat)

 
Înscrierile pentru pregătirea psihopedagogică  Nivel II se prelungesc până în data de 13 octombrie 2017. Candidații interesați se vor înscrie la sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00. La înscriere candidații vor prezenta următoarele documente:
 
PentruNivelul II:
 
-Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
-Copie carte de identitate;
-Adeverință sau diplomă licență original (pentru conformitate) + copie;
-Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I
original (pentru conformitate) + copie;
-Adeverință master din care să reiasă domeniul, specializarea și forma de
finanțare (buget sau taxă);
-Certificat medical care să ateste faptul că studentul nu suferă de boli
contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
-Folie document;
-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD.

 

Fișele disciplinelor

  • Anul I

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Stiinte socio-umane

Stiinte exacte

  • Anul II

Stiinte socio-umane

Stiinte exacte

PrintEmail