Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Nivelul II

ANUNȚ

MODUL PEDAGOGIC POSTUNIVERSITAR COMASAT NIVEL II

Cursul de Modul pedagogic NIVEL II COMASAT, seria 2019, va începe duminică, 17 februarie 2019, la orele 8:00 în clădirea UBB de pe strada Moților , nr. 11, etaj 3, sala 307.
(În luna martie cursurile se vor desfășura intr-o altă locație care va fi anunțată în timp util.)
 

 

ANUNȚURI

NIVEL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel II postuniversitar – regim comasat, în intervalul 5 noiembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-2019.

Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

  • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
  • Copie carte de identitate;
  • Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;
  • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
  • Adeverință sau diplomă masterat original (pentru conformitate) + copie;
  • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
  • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
  • La înscriere se percepe o taxa de înscriere în valoare de 50 RON.

***

Fișele disciplinelor

  • Anul I

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Stiinte socio-umane

Stiinte exacte

  • Anul II

Stiinte socio-umane

Stiinte exacte

PrintEmail