Formare iniţială

Formarea inițială asigură dobândirea competențelor și a certificărilor oficiale necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei didactice.

Programele de formare inițială ale DPPD sunt construite și ofertate în conformitate cu OM 5745/2012:

Programe de studii psihopedagogice în vederea obținerii Nivelului I și a Nivelului II de certificare pentru profesia didactică – concepute și derulate în sistemul creditelor transferabile, pentru profesorii de toate specializările:

Planuri de învaţământ

 

Print