Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

Az intézetről

A Tanárképző Intézet azoknak az egyetemi hallgatóknak a képzését vállalja fel, akik a szakképzés mellett a tanári pályához szükséges tudást és képességeket is el szeretnék sajátítani. A tanári igazolás, amelyet az alapképzéssel párhuzamos I-es szintű pedagógiai modul elvégzésével megszerezhetnek a hallgatók, lehetőséget kínál arra, hogy tanulmányaik befejeztével tanárként dolgozzanak a közoktatás kötelező szakaszában. Ahhoz, hogy valaki oktatóként helyezkedjék el a középiskola felső szakaszában (XI-XII. osztály), a posztliceális vagy az egyetemi oktatásban, el kell végeznie a II-es szintű pedagógiai modult is. Az I-es és II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevelek nem veszítik érvényüket.

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Hírek

 

Hirdetés

 

A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata a 2023–2024-es tanévben megszervezi a II-es szintű pszichopedagógia imodult, posztgraduális képzési rendszerben.

A képzés időtartama: egy tanítási év (a képzés 2023 november első hétvégéjén kezdődik)

Beiratkozás: 2023 szeptember 20.–október 13. között zajlik  a Tanárképző Intézet titkárságán (Mócok útja 11, I. emelet, 103-as terem), minden munkanapon 9–12 óra közöt tszemélyesen.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszichopedagógiai moduljának elvégzéséről;
 • az alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă)/igazoláseredeti és másolat;
 • a mesteri képzés elvégzéséről szóló oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás eredeti és másolat;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredeti és másolat;
 • házassági anyakönyvi kivonat eredeti és másolat (csak abban az esetben, ha hazasság után a jelentkező neve változott);
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné;

A kitöltött tanulmányi szerződést a fent megadott email címre kell küldeni.

Beiratkozási díj: 50 lej.A beiratkozási díj kifizetéséről szóló csekk másolatát is el kell küldeni (Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic, Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca: BN Trezoreria Cluj, CF: 4305849).

Képzésidíj (35 kredit, 1 kredit értéke 50 lej): 1750 lej, ezt 3 részletben lehet fizetni a Tanárképző Intézet titkárságán.

Az előadásokat tömbösítve tartjuk hétvégenként, előre rögzített órarend szerint.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

***

A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata a 2022–2023-as tanévben megszervezi az I-es pszichopedagógiai modult, posztgraduális képzési rendszerben.A képzés időtartama: egy tanítási év, az órákat tömbösítve hétvégenként tartjuk.

Beiratkozás: 2022. szeptember 27–október 28 között, a Tanárképző Intézet titkárságán, Kolozsváron, Mócok útja (Calea Moţilor), 11 sz., I. emelet, 103-as terem, minden munkanapon 9–12 óra közöttszemélyesen.

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésre (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
 • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •     születési bizonyítvány (eredeti és másolat)
 •     személyi igazolvány másolata
 •     igazolás a szak (licensz) elvégzéséről + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetiben+másolat
 •     orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
 •     a tanulmányi szerződést vagy a titkárságon kell kitölteni a beiratkozáskor, vagy online kell beküldeni a csatolt dokumentumot (egyszakosok esetén kitöltendő a „Contract monospecializare”, kétszakosok esetén a „Contract bispecializare”)
 •     beiratkozási díj: 50 lej. Online iratkozás esetén, a beiratkozási díj kifizetéséről szóló csekk másolatát is el kell küldeni (Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic, Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca: BN Trezoreria Cluj, CF: 4305849)


Az előadásokat tömbösítve tartjuk hétvégenként órarend szerint.

Képzésidíj (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej (1600 lej kétszakosok esetében), ezt 4 részletben lehet fizetni a Tanárképző Intézet titkárságán.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

Részletek és kitöltendő szerződések itt: http://dppd.ubbcluj.ro/hu/index.php/formare-initiala/nivelul-i-postuniversitar

***

A 2022-ben I. és II. szintű pszichopedagógiai modult végzett hallgatók figyelmébe

Az I. és a II. szintű pszichopedagógiai modul elvégzését tanusító igazolás kiadásához a végzett hallgatóknak el kell küldeniük a Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. e-mail címre egy kérvényt, valamint az alapképzést, illetve mesteri elvégzését tanusító igazolást elektronikus formában.
Az igényelt igazolásokat elektronikus úton küldjük el a kérvényezőknek. Utólag az eredeti igazolások átvehetők a DPPD székhelyéről is (Calea Moţilor 11. sz.) előzetes telefonos időpontfoglalás alapján (tel. 0264.597.000).

***

II-es fokozati vizsga 2022

A 2022-ben megszervezésre kerülő II-es fokozati vizsga fizikai jelenléttel fog zajlani, írásbeli és szóbeli vizsgával.
Az írásbeli vizsga (szakmódszertan) dátuma 2022 augusztus 30. és a szóbeli vizsga (pedagógia) dátuma 2022 augusztus 31., tanárok esetében (román, magyar és német vonalon egyaránt).
Tanítók és óvodapedagógusok esetében (Kolozsvár; román, magyar és német vonalon egyaránt) a vizsga dátumok a következők: 2022 augusztus 29-én az írásbeli (szakmódszertanok), valamint 2022 augusztus 30-án a szóbeli vizsga (pedagógia).
További információkat (a vizsgák pontos időpontját, helyszínét) honlapunkon fogunk közzétenni és továbbítjuk ezeket az érdekelt megyei Tanfelügyelőségeknek.

***

II-es fokozati felkészítő 2022

A Tanárképző Intézet 2022. július 4-én online felkészítő találkozókat szervez a II-es fokozati vizsgára a 2022-ben jelentkezett pedagógusok részére.
A tanárok részére szervezett felkészítő találkozók szakmódszertanból 9 órától 13 óráig, valamint pedagógiából 14 órától 18 óráig kerülnek megszervezésre.
A tanítók és óvodapedagógusok részére szervezett felkészítő találkozók (Kolozsvár) pedagógiából 9 órától 13 óráig, valamint szakmódszertanból 14 órától 18 óráig kerülnek megszervezésre.
A 2022-es tanfolyam számára rendezett felkészítő II-es fokozati vizsgára itt érhető el.

***

I. fokozati kollokvium vizsgarend 2022-2024 itt!

***

A 2021-ben I-es és II-es fokozatot szerzett tanárok figyelmébe

Az I-es és II-es fokozatot igazoló oklevelet 2022 január 13-tól kezdve lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților utca 11 szám, első emelet), hétköznapokon 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után. Az oklevél átvehető személyesen személyi igazolvány felmutatásával, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által.

***

I fokozati kollokvium, 2022-2024-es évfolyam

Az I fokozati kollokvium tanároknak 2022 február 4-én, tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2022 február 5-én kerül megrendezésre, online formában.

További információkat (a kollokvium időpontja szakonként, az online felület/link, melyen elérhető lesz) honlapunkon fogunk közzétenni.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I - linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb. A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a bizottságnak a kollokvium során.

 

***


A Tanárképző Intézet (DPPD) magyar tagozata a 2021-2022-es tanévben megszervezi a II-es szintű pszichopedagógiai modult, posztgraduális képzési rendszerben.

A képzés időtartama: egy tanítási év.

Beiratkozás: 2021 október 7-29 között a Tanárképző Intézet titkárságán (Mócok útja 11, I. emelet, 103-as terem), minden munkanapon 9-12 óra között személyesen, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után vagy online a következő címen: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszichopedagógiai moduljának elvégzéséről
 • az alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) /igazolás eredeti és másolat
 • a mesteri képzés elvégzéséről szóló oklevél + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) / igazolás eredeti és másolat
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredeti és másolat
 • házassági anyakönyvi kivonat eredeti és másolat (csak abban az esetben, ha hazasság után a jelentkező neve változott)
 • személyazonossági igazolvány másolata
 • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné

A tanulmányi szerződést vagy a titkárságon kell kitölteni a beiratkozáskor, vagy online kell beküldeni a dokumentumot. A tanulmányi szerződés itt tölthető le.
Beiratkozási díj: 50 lej. Online iratkozás esetén, a beiratkozási díj kifizetéséről szóló csekk másolatát is el kell küldeni (Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic, Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca: BN Trezoreria Cluj, CF: 4305849)

Képzési díj (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej, ezt 3-4 részletben lehet fizetni.

Az előadásokat tömbösítve tartjuk hétvégenként, órarend szerint.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

 

***

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2020–2022-es évfolyam figyelmébe!


A jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell feltölteniük 2021. augusztus 1. 8:00 órai kezdettel és 2021. augusztus 31. 23:59 közötti intervallumban a következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

A feltöltendő dokumentumok a következők:

 1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific), mely egyben a dolgozat első oldala is
 2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat
 3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely a dolgozat utolsó oldala és tartalmazza a következő kijelentéseket:
 • a. a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
 • b. csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
 • c. a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
 • d. az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2020–2022-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2020-2022-es szériába történő besorolásukat.


Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

PrintEmail