Logo_UBB

 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
KOLOZSVÁR

 

I-es fokozat

I fokozati kollokvium, 2022-2024-es évfolyam

Az I fokozati kollokvium tanároknak 2022 február 4-én, tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2022 február 5-én kerül megrendezésre, online formában.

További információkat (a kollokvium időpontja szakonként, az online felület/link, melyen elérhető lesz) honlapunkon fogunk közzétenni.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I - linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb. A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a bizottságnak a kollokvium során.

Jelentkezés az I-es fokozati kollokviumra

Kollokvium tanároknak: 2022. február 4.

Kollokvium tanítóknak, óvodapedagógusoknak:

Kolozsvár: 2022. február 5., 9.00 óra, Teams felület: LinkA linkre kattintás után a CONTINUE ON THIS BROWSER opciót válassza. Ha telefonról jelentkezik be, fogja kéri, hogy a Microsoft Teams App-et telepítse a telefonjára. A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkre. Link 

Marosvásárhely: 2022. február 5., 10.00 óra, Teams felület: LinkA linkre kattintás után a CONTINUE ON THIS BROWSER opciót válassza. Ha telefonról jelentkezik be, fogja kéri, hogy a Microsoft Teams App-et telepítse a telefonjára. A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkreLink

Szatmárnémeti: 2022. február 5., 9.00 óra, Teams felület: LinkA linkre kattintás után a CONTINUE ON THIS BROWSER opciót válassza. Ha telefonról jelentkezik be, fogja kéri, hogy a Microsoft Teams App-et telepítse a telefonjára. A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkreLink

Székelyudvarhely: 2022. február 5., 9.00 óra, Teams felület: Link. A linkre kattintás után a CONTINUE ON THIS BROWSER opciót válassza. Ha telefonról jelentkezik be, fogja kéri, hogy a Microsoft Teams App-et telepítse a telefonjára. A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkreLink

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: taxa pentru colocviu de grad did. I- linia maghiară, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadják el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb. A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a bizottságnak a kollokvium során. Előzetes egyeztetés alapján a következő témakörök közül lehet választani. A témakörök tájékoztató jellegűek.

A Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet keretében a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Kolozsvár

 • dr. Birta-Székely Noémi – Neveléstudományok (pedagógia) – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Demény Piroska - Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Fóris-Ferenczi Rita – Neveléstudományok (pedagógia), magyar nyelv és irodalomtudomány – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Illyés Magda – Pszichológia – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Kálmán Ungvári Kinga – Társadalomtudományok – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Zsoldos-Marchis Julianna – Matematika – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Ozsváth Judit – Matematika, vallásos és erkölcsi nevelés – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Péntek Imre – Pszichológia (kognitív pszichológia) – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Szállassy Noémi – Tudományok, környezet és természetismeret – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Tóth Szilárd - Történelem – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Marosvásárhely

 • dr. Szilveszter László -Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • dr. Kádár Annamária - pszichológia – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Szatmárnémeti

 • dr. Baranyai Tünde-Klára - matematika
 • dr. Frigy Szabolcs - társadalomtudományok
 • dr. Fleisz Katalin - magyar nyelv és irodalom
 • dr. Stark Gabriella - pedagógia
 • dr. Szabó-Thalmeiner Noémi - pedagógia

A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és egy vezetőtanárral való előzetes egyeztetés. A kutatási terv bemutatása képezi a kollokviumot. A vezetőtanárokkal e-mailen vagy személyesen vehetik fel a kapcsolatot. Ha a vezetőtanár elutasítja a jelentkezést, akkor lehetőségük van más vezetőtanárhoz jelentkezni. A vezetőtanárok elutasíthatják a jelentkezést, ha van már 10 jelöltjük vagy ha a téma nem a szakterületükhöz tartozik.

 

Kollokviumi követelmények

Kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2020-2022 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 1. A dolgozat címe magyar és román nyelven
 2. A szerző neve (családnév, leánykori családnév, keresztnév, affiliációja (munkahelye), e-mail cím, telefonszám). 
 3. A kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 4. A vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 5. A kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 6. A kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 7. Mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési séma, kérdőív-, teszt-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítnie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Formai követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

A kutatási tervet nem kell az iratkozáskor benyújtani.

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2020–2022-es évfolyam figyelmébe!

 

A jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formátumban kell feltölteniük, 2021. augusztus 1–31. között, egy erre a célra létrehozott platformra, melynek a linkjét a honlapunkon fogjuk közzétenni.

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott,

2019–2021-es promóció figyelmébe!

Az új típusú koronavírus (a SARS-CoV-2) terjedésének megelőzése céljából a jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formátumban kell feltölteniük, 2020. augusztus 1–31. közötta következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

A feltöltendő dokumentumok a következők:

 1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific)
 2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat
 3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely tartalmazza a következő kijelentéseket: 
  a. a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
  b. csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
  c. a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
  d. az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

A feltöltött dolgozatokat a Tanárképző Intézet (DPPD) iktatja, és a jelentkezőknek e-mailben küldi el a dolgozat átvételét tanúsító iktatási számot.

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2019–2021-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2019–2021-es szériába történő besorolásukat.

Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

 

 

PrintEmail