Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Gradul II

Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat prin rezultatele obținute la probe special concepute pentru a pune în evidență valoarea adăugată achiziționată în intervalul parcurs de la obținerea definitivării în învățământ. Condițiile pentru participarea la examenul de gr. did. II sunt prevăzute în OM 5561/2011, cu completările ulterioare (OM 3129 / 2013 si adresa MEN nr. 47077 / 28.05.2013).

 

 

PrintEmail