Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Imprimare

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut acreditarea/menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin decizia nr. 1084/21.02.2008, eliberată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

Imprimare

Anunțuri

ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR DIN ANUL I LA MODULUL PEDAGOGIC NIVEL II

VĂ ANUNŢĂM CĂ SÂMBĂTĂ, 25 OCTOMBRIE 2014, VOR ÎNCEPE CURSURILE LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II, SERIA 2014 - 2016.

ÎNTÂLNIREA VA AVEA LOC LA FACULTAEA DE CHIMIE, AMFITEATRUL „IOAN SILAGHI-DUMITRESCU”, ÎNCEPÂND CU ORA 9:00.

VĂ REAMINTIM CĂ ÎNSCRIERILE SE POT FACE PÂNĂ ÎN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2014.

 

***

ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR LA MODULUL PEDAGOGIC NIVEL I

Consultati orarele disciplinelor modulului pedagogic: click aici