Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Imprimare

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut acreditarea/menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin decizia nr. 1084/21.02.2008, eliberată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

Imprimare

Anunțuri

ANUNȚ

În data de 29 MAI 2015 vor fi restanţele la Cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică NIVEL I, seria 2015. Acestea vor avea loc in amfiteatrul DUMITRU TODORAN str. SINDICATELOR nr. 7. Click aici pentru detalii

***

ANUNȚ URGENT

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I 

CANDIDAȚII DE LA SPECIALIZĂRILE:

- MATEMATICĂ LINIA ROMÂNĂ
- MATEMATICĂ LINIA MAGHIARĂ
- INFORMATICĂ LINIA MAGHIARĂ

VOR SUSȚINE COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2015-2017 DUPĂ CUM URMEAZĂ:
- MATEMATICĂ LINIA ROMÂNĂ-0RA 10
- MATEMATICĂ LINIA MAGHIARĂ-0RA 11
- INFORMATICĂ LINIA MAGHIARĂ-0RA 11

 

***

ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR LA MODULUL PEDAGOGIC NIVEL I

Consultati orarele disciplinelor modulului pedagogic: click aici