Logo_UBB


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut în anul 2015 avizul ARACIS pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Anunțuri

 

NIVELUL I ȘI NIVELUL II POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2023-2024

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri pentru cursurile postuniversitare de pregătire psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II în perioada 19 septembrie – 13 octombrie 2023.

Acte necesare pentru înscriere:

NIVEL I

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat căsătorie original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de monospecializare care se poate descărca de aici sau de dublă specializare (doar pentru absolvenții Facultății de Litere) care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON (taxa se achită la poșta sau la bancă în contul afișat mai jos).

- Eseu motivational, care va cuprinde:

 •  Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice;
 • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care vă recomandă pentru cariera didactică;
 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vedeți ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea personală sau ca pe o alternativă;
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

NIVEL II

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat căsătorie original (pentru conformitate) + copie;- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masterat însoțită de Suplimentul la diplomă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel II postuniversitar, care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON (taxa se achită la poșta sau la bancă în contul afișat mai jos).

 

Înscrierile se fac la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, et. I, birou 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00.

Cursurile se vor desfășura cu prezență fizică, la sfârșit de săptămână (sâmbăta sau duminica), după un calendar care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util.

Valoarea unui credit este de 50 RON.

NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1750 RON

NIVEL I bispecializare (40 credite) – 2000 RON

NIVEL II (35 credite) – 1750 RON

Taxele de studiu se pot achita în 4 rate egale, la orice oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  UBB-DPPD, iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. Modul pedagogic postuniversitar Nivel I sau Nivel II). Pe chitanță trebuie să apară numele cursantului pentru care se achită taxa. Nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay etc.

Dovada plății pentru taxa de studiu se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), cu mențiunea Curs postuniversitar Nivel I sau II, numele persoanei pentru care s-a efectuat plata, specializarea din licență.

Orice informație nouă va fi postată pe site-ul nostru.

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea

GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2022 – 2024

Pentru seria 2022 - 2024 lucrările metodico-științifice vor fi depuse de către candidați în intervalul 1 - 31 august 2023 pe o platformă electronică https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/ ce permite trimiterea/încărcarea și stocarea documentelor în condiții de siguranță, în format electronic, astfel:

- avizul scris al coordonatorului științific;

- lucrarea metodico-științifică;

- declarația de autenticitate, dată de candidat, pe proprie răspundere, din care să rezulte că:

a) lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs

Lucrările se înregistrează la DPPD, iar candidații vor primi un mail de confirmare a preluării lucrării și numărul de înregistrare al acesteia.

Candidații care provin din alte serii, care au aprobarea ISJ-urilor de schimbarea seriei și încadrarea în seria 2022-2024 (pentru finalizarea gradului didactic I), vor încărca pe platformă și aprobarea schimbării seriei pe care au primit-o de la ISJ

***

***

RESTANȚE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I ȘI NIVEL II

(REGIM POSTUNIVERSITAR)

 

Restanțele vor avea loc în data de 27 mai 2023 (sâmbătă), începând cu ora 9,00, pe Calea Moților, nr. 11, în sala 306, et. III, după următorul program:

NIVEL I:

 • Ora 13,00 - Psihologia educației

 • Ora 9,00 - Fundamentele pedagogiei.Teoria și metodologia curriculumului

 • Ora 10,00 - Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării

 • Ora 14,00 - Managementul clasei de elevi

NIVEL II:

 • Ora 13,00 - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II - semestrul II

- Linia ROMÂNĂ

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

Didactica Stiintelor Socio-Umane - Nivelul I

Didactica StiintelorSocio-Umane- Nivelul II

Modul pedagogic - Nivel I - 2023

 

***

Cursurile din cadrul Programului de Pregătire Psihopedagogică Nivel I și Nivel II, în regim postuniversitar, se vor relua începând cu data de 04.03.2023, în fiecare sâmbătă, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11). Click aici pentru ORAR

 

***

GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2023-2025

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2023-2025

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025, va avea loc on-line în data de 10 februarie 2023 pentru profesori (toate specializările) și în data de 11 februarie 2023 pentru înv. primar și preșcolar, liniile română, maghiară și germană (inclusiv pentru extensii).

Vă rugăm să urmăriți site-ul DPPD unde veți găsi în timp util următoarele informații: platforma online aleasă de comisii, ora desfasurarii colocviului pentru fiecare specializare în parte, linkul de acces, respectiv alte informații de interes pentru candidați. Taxa de procesare în cuantumul sumei de 350 lei/candidat, se va achita înainte de participarea la colocviu în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va specifica: UBB-DPPD, iar la detalii plată se va specifica taxă colocviu admitere gr I. Taxa se poate achita la orice Oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar. Nu se va accepta plata taxei prin alte aplicații de tipul: Revolut, Pago, BT Pay, etc. Dovada achitării taxei se va înainta comisiei în format electronic, în timpul colocviului.

***

Gr. did. II, sesiunea 2022

Candidații care au promovat probele pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2022, își pot ridica certificatele de la DPPD, Calea Moților nr. 11, birou 103, în fiecare zi lucrătoare, interval orar 9-12, cu o programare telefonică la nr. 0264 597 000. Certificatele se ridică personal sau cu procură notarială (în original).

***

Gr. did. I, seria 2020 - 2022

Candidații care au promovat probele pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020 – 2022, își pot ridica certificatele de la DPPD, Calea Moților nr. 11, birou 103, în fiecare zi lucrătoare, interval orar 9-12, cu o programare telefonică la nr. 0264 597 000. Certificatele se ridică personal sau cu procură notarială (în original).

***

Program de formare psihopedagogică pentru profesia didactică

Nivelul I Postuniversitar 2022-2023

 

Cursurile se desfășoară cu prezență fizică (click aici pentru orar)

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL I în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2022-2023

Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora 14.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL II în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2022-2023

Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

În atenția masteranzilor de anul I înscriși la programul de pregătire psihopedagogică

NIVEL II

Linia română

Activitățile aferente cursurilor:

 • Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
 • Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Se vor desfășura sâmbăta, începând cu 22 octombrie 2022, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

 

TAXE STUDII DPPD AN UNIVERSITAR 2022-2023

Plata taxelor aferente disciplinelor din cadrul programului de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, pentru studenții de la taxă, respectiv de la cursurile postuniversitare comasate Nivelul I și Nivelul II,  se pot efectua doar prin mandat poștal sau transfer bancar (nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay, etc.), în următorul cont  RO35TREZ21620F330500XXXXdeschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  U.B.B.- D.P.P.D., iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), precizându-se datele persoanei pentru care s-a efectuat plata (nume, facultate, specializare, nivel și an de studiu).

Valoarea unui credit pentru studenții de la Nivelul I este de 30 Ron, iar pentru cei de la Nivelul II, respectiv cursanții de la modulul postuniversitar comasat este de 40 Ron. Pentru a cunoaște cu exactitate suma ce trebuie achiată, se va înmulți valoarea sus-amintită cu numărul de credite/disciplină.

 

Studenții, respectiv masteranzii înscriși la Nivelul II, pot achita taxele in fiecare semestru până înainte de sesiune. 

***

NIVELUL I ȘI NIVELUL II POSTUNIVERSITAR (COMASAT)

2022-2023

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri pentru cursurile postuniversitare de pregătire psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Acte necesare pentru înscriere:

NIVEL I

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de monospecializare care se poate descărca de aici sau Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de dublă specializare (doar pentru absolvenții Facultății de Litere) care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON. Taxa de înscriere nu poate fi plătită la DPPD (nu avem casier). Aceasta se va achita, la fel ca și celelalte taxe, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul DPPD

- Eseu motivational, care va cuprinde:

 •  Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice;
 • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care vă recomandă pentru cariera didactică;
 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vedeți ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea personală sau ca pe o alternativă;
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

 

NIVEL II

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masterat însoțită de Suplimentul la diplomă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel II postuniversitar, care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON. Taxa de înscriere nu poate fi plătită la DPPD (nu avem casier). Aceasta se va achita, la fel ca și celelalte taxe, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul DPPD

 

Înscrierile se fac la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, et. I, birou 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00.

Cursurile se vor desfășura după un calendar care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util.

Valoarea unui credit este de 40 RON.

NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1400 RON

NIVEL I bispecializare (40 credite) – 1600 RON

NIVEL II (35 credite) – 1400 RON

Taxele se pot achita în 4 rate egale, la orice oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  UBB-DPPD, iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. Modul pedagogic postuniversitar Nivel I sau Nivel II). Pe chitanță trebuie să apară numele cursantului pentru care se achită taxa. Nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay etc.

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), cu mențiunea Curs postuniversitar Nivel I sau II, numele persoanei pentru care s-a efectuat plata, specializarea din licență.

Atat la Nivelul I postuniversitar, cat si la Nivelul II postuniversitar, cursurile se vor desfasura cu prezenta fizica. 

Orice informație nouă va fi postată pe site-ul nostru.

 

 

***

GRAFIC EXAMEN LA GRADUL DIDACTIC II 2022

 

***

In atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023

Lucrările metodico-științifice se depun în intervalul 1 august 2022, ora 8,00 - 31 august 2022, ora 23,59 pe o platformă pentru care vă punem la dispoziție linkul: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

Pe platformă se vor încărca:

 • lucrarea
 • avizul coordonatorului 
 • declarația de autenticitate 
 • aprobarea ISJ-ului (în cazul în care candidații provin din alte serii).

Prima pagină din lucrare va fi avizul scris al coordonatorului pentru depunerea lucrării. Ultima pagină din lucrare, după bibliografie, va fi declarația candidatului privind autenticitatea lucrării. Nu există un formular tip pentru declarația de autenticitate. In declarația de autenticitate se va preciza faptul că lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului, că nu au fost folosite surse decât cele menționate în bibliografie, că nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului. Se va preciza de asemenea, că lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte educaționale.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR NIVEL I ȘI NIVEL II - PROMOȚIA 2022

Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, absolvenții trebuie sa trimită pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere pentru eliberarea adeverinței și adeverința de licență/disertație, scanată.

Adeverințele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică se vor trimite electronic, solicitanților. Adeverințele trimise electronic se pot ridica și în original, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11), pe bază de programare telefonică la numărul 0264.597.000.

***

EXAMEN GR. DID. II, SES. 2022

Examenul pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2022, se va desfășura cu prezența fizică, revenindu-se la forma de dinainte de pandemie, cu examen scris și oral.

Pentru profesori (toate specializările), liniile română, maghiară și germană examenul se va desfășura în data de 30 august 2022, ora 9,00, proba scrisă (didactica specialității) și în data de 31 august 2022, ora 9,00 proba orală (pedagogie).

Pentru învățământul primar și preșcolar Cluj, liniile română, maghiară și germană examenul se va desfășura în data de 29 august 2022, ora 9,00, proba scrisă (didactici) și în data de 30 august 2022, ora 9,00 proba orală (pedagogie).

Graficul desfășurării acestor probe pe specializări, locul desfășurării probelor, alte informații utile pentru candidați le vom posta pe site-ul DPPD și le vom transmite și Inspectoratelor Școlare Județene de unde provin candidații.;

***

Pregătiri gr. did. II ses. 2022

Pregătirile pentru examenul de obținerea gradului didactic II, ses. 2022, vor avea loc în data de 4 iulie 2022, online.

Pentru profesori (toate specializările), liniile română, maghiară și germană, pregătirile se vor desfășura astfel: în intervalul orar 9-13 pregătiri la didactica specialității, iar în intervalul orar 14-18 pregătiri la pedagogie.

Pentru înv. primar și preșcolar Cluj, liniile română, maghiară și germană, pregătirile se vor desfășura astfel: în intervalul orar 9-13 se vor desfășura pregătirile la pedagogie, iar în intervalul orar 14-18 pregătirile la didactici.

Graficul desfășurării acestor pregătiri pe specializări poate fi accesat dand click aici.

***

***

În atenția candidaților care au obținut 

gradul didactic II 2021 și gradul didactic I seria 2019-2021

 
Certificatele de acordare a gradelor didactice II, respectiv grad didactic I seria 2019-2021 se pot ridica începând cu data de 13.01.2022. Acestea se ridică de la sediul DPPD, Calea Moților, nr. 11, birou 103, în programul cu publicul (de luni până vineri, între orele 9.00 – 12.00), cu programare în prealabil la telefon: 0264/597000.

***

In atentia candidatlor inscrisi pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2020-2022

Lucrarile metodico-stiintifice se depun in intervalul 1 august 2021, ora 8,00 - 31 august 2021, ora 23,59  pe o platforma pentru care va  punem la dispozitie linkul: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

Pe platforma se vor incarca: lucrarea, avizul coordonatorului, declaratia de autenticitate si aprobarea ISJ-ului (in cazul in care candidatii provin din alte serii). Prima pagina din lucrare va fi avizul scris al coordonatorului privind acordul acestuia pentru depunerea lucrarii. Ultima pagina din lucrare, dupa bibliografie, va fi declaratia candidatului privind autenticitatea lucrarii. Nu exista un formular tip pentru declaratia de autenticitate. In declaratia de autenticitate se va preciza faptul ca lucrarea a fost eleborata personal si apartine in intregime candidatului, ca nu au fost folosite surse decat cele mentionate in bibliografie, ca nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a fi precizata sursa preluarii, inclusiv in cazul in care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului. Se va preciza de asemenea, ca lucrarea nu a mai fost folosita in alte contexte educationale.

***

Graficul pentru examenele de grad II 2021 (click aici)

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I seria 2020-2022


Lucrările metodico-științifice se vor încărca electronic în intervalul 1-31 august, la fel ca în seria precedentă, pe o platformă al cărei link îl vom posta pe site-ul DPPD.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR NIVEL I ȘI NIVEL II PROMOȚIA 2021

Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, absolvenții trebuie sa trimită pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere pentru eliberarea adeverinței și adeverința de licență/disertație, scanată.
Adeverințele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică se vor trimite electronic, solicitanților. Adeverințele trimise electronic se pot ridica și în original, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11), pe bază de programare telefonică la numarul 0264.597.000.
 

***

Graficul pregatirilor pentru Gradul didactic II, sesiunea 2021 poate fi accesat aici.

***

 

Ridicare certificate de grad didactic I și II

Candidații care au promovat gradul didactic I seria 2018-2020,  respectiv gradul didactic II sesiunea 2020 (toate categoriile de personal didactic), pot ridica certificatele pentru obținerea gradelor didactice  începând cu data de 1 februarie 2021. Acestea se pot ridica personal, pe baza actului de identitate, sau prin împuternicire notarială,  în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Calea Moților, nr. 11, biroul 103), doar pe baza unei programări telefonice la numărul de telefon 0264-597000.

***

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I  SERIA 2021-2023

***

Plata taxelor aferente disciplinelor din cadrul programului de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, pentru studenții de la taxă, respectiv de la cursurile postuniversitare comasate Nivelul I și Nivelul II,  se pot efectua doar prin mandat poștal sau transfer bancar      ( nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay, etc.), în următorul cont  RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  U.B.B.- D.P.P.D., iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

 

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), precizându-se datele persoanei pentru care s-a efectuat plata (nume, facultate, specializare, nivel și an de studiu).

Valoarea unui credit pentru studenții de la Nivelul I este de 30 Ron, iar pentru cei de la Nivelul II, respectiv cursanții de la modulul postuniversitar comasat este de 40 Ron. Pentru a cunoaște cu exactitate suma ce trebuie achiată, se va înmulți valoarea sus-amintită cu numărul de credite/disciplină.

***

Cursurile de la programul de pregatire psihopedagogica Nivelul I, respectiv Nivelul II postuniversitar comasat  se amana pana in luna decembrie din motive medicale. Calendarul desfasurarii cursurilor va fi afisat pe site in timp util

***

In atentia studentilor si masteranzilor din anul I

Inscrierea la programul de studii psihopedagogice Nivelul I, respectiv Nivelul II se va face on-line, in perioada: 28.09.2020–07.10.2020.

Linkul de acces la platforma pe care se vor incarca documentele este urmatorul:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/

ANUNȚ IMPORTANT

***

Informatii referitoare la depunerea lucrarilor metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I seria 2019-2021 se gasesc la sectiunea Formare continua - Gradul I - seria 2019-2021.

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11), ÎNCEPÂND CU DATA DE 14 IULIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL II ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI DOVADA DISERTAȚIEI DE LA MASTERAT.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR MODULULUI PEDAGOGIC, NIVEL I ȘI NIVEL II, PROMOȚIA 2020

Pentru a preveni răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2, adeverințele de finalizare a Modulului Pedagogic Nivel I, respectiv Nivel II, se solicită și se obțin online, pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Când se face solicitarea de eliberare a adeverinței, absolventul va trimite scanat adeverința de licență (pentru Nivelul I)/disertație (pentru Nivelul II)

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11) ÎNCEPÂND CU DATA DE 12 IUNIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL I ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI COPIA DIPLOMEI/ADEVERINȚEI DE LICENȚĂ.

 

***

Informatii la nivel de universitate privind masuri COVID-19

***

Şcoala online. Elemente pentru inovarea educaţiei

Elemente pentru inovarea educației, un raport de cercetare de peste 70 de pagini, care conține recomandări pentru decidenți, practicieni, formatori ai viitorilor profesori etc. Un studiu binevenit, chiar inedit, aflat sub semnul urgenței – la care au contribuit și profesori ai facultății noastre, realizat în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației.

Rezultatele cercetării oferă indicatori importanți în raport cu mai multe dimensiuni: importanța și starea infrastructurii de natură tehnică pe care se clădește formula online de învățare, competențele de folosire sau de exploatare, de către profesori, a acestor echipamente, în profitul învățării, poziția și implicarea factorilor educației în derularea acestei modalități de activare a învățământului (profesori, elevi, părinți, factori de decizie etc.), gradul de acoperire a finalităților educației prin noul ancadrament tehnic, predispoziția curriculumului școlii românești de a se plia pe noile coordonate virtuale de învățare, direcții dezirabile de reformare a cadrului legislativ și procesual de realizare a educației, mutații de accent în ce privește procesele de predare-învățare-evaluare, direcții viitoare de formare a corpului profesoral etc.

Totodată, cercetarea evidențiază și o serie de sfidări sau dileme ce trebuie să stea în atenția celor care vor regândi pe viitor sistemul național de instruire: care va fi partajul dintre educația tradițională și cea la distanță – chiar și în timpurile normale, care va fi raportul dintre unificare/centralizare și diversificare/flexibilizare privind modalitățile tehnice de realizare a învățământului la distanță, care este încărcarea optimă de natură tehnologică o procesului educațional astfel încât să nu se ajungă la fetișizarea instrumentului în dauna conținutului, la efecte colaterale sau perverse; care vor fi atribuțiile și cum se vor responsabiliza diverșii factori care vor conlucra pentru o mai bună implementare a învățământului la distanță (profesori, părinți, decidenți, comunitate locală, actanți operaționali, instanțe politice etc.).

Textul integral al raportului poate fi accesat dând clic aici

***

Raportul incheiat pentru sustinerea lucrarii de grad I poate fi downloadat aici.

***

Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL DPPD SE VA DESFĂSURA ÎN ORARUL 9.00-12.00, ACCESUL SE FACE DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264.597.000

 

***

NE-AM MUTAT PE STR. MOȚILOR NR.11. PROGRAM: 9-12 

***

Hotarare privind suspendarea activitatilor didactice!

***

Întâlnirile pentru cursul Modul Pedagogic postuniversitar Nivelul I vor fi sâmbetele (1 februarie, 8 februarie, 15 februarie, 22 februarie, 29 februarie 2020), în intervalul orar 14.00 - 20.00, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu (Complex Studențesc Hasdeu), sala C5. Toate celelalte condiții vor fi aduse la cunoștința candidaților la cursuri.

Pentru Modulul Pedagogic Nivelul II, întâlnirile vor fi sâmbetele (22 februarie, 29 februarie, 7 martie, 14 martie 2020), în intervalul orar 8.00 - 14.00, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu (Complex Studențesc Hasdeu), sala C5. Toate celelalte condiții vor fi aduse la cunoștința candidaților la cursuri.

***

Ridicare certificate de grad didactic II

Certificatele de grad didactic II sesiunea 2019 pot fi ridicate de către cadrele didactice începând cu data de 8.01.2020, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, biroul 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 - 12.00.

***

Ridicare certificate de grad didactic I

Candidații care au promovat gradul didactic I în seria 2017-2019 (toate categoriile de personal didactic), pot ridica certificatul pentru obținerea gradului didactic I începând cu data de 4 decembrie 2019. Acesta se poate ridica personal, cu actul de identitate, sau prin împuternicit (cu procură notarială), în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Calea Moților, nr. 11, biroul 103).

 

***

Contracte studii Nivel I (monospecializare si bispecializare) si Nivel II

Contract studii Nivel I monospecializare 2019-2022

Contract studii Nivel I bispecializare 2019-2022

Contract studii Nivel II 2019-2021

***

CERTIFICATE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I ȘI NIVEL II 

Se pot ridica Certificatele de Modul pedagogic Nivel I și Nivel II promoția 2018, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7) începând cu data de 15 aprilie 2019.

La ridicarea certificatului Nivel I este nevoie de copia diplomei (adeverinței ) de licență.

La ridicarea certificatului Nivel II este nevoie de copia diplomei (adeverinței) de master.

 

***

Certificatele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, promoția 2017, se pot ridica de la sediul DPPD (str. Sindicatelor nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate și adeverința de licență (pentru absolvenții Nivelului I) sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Certificatele pentru acordarea Gradului didactic I, respectiv Gradului didactic II, sesiunea 2017 (pentru toate categoriile de personal didactic), se pot ridica începând cu data de 12.12.2017, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Ridicare certificate formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II, promotia 2016

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat –


Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 


 

 
 

***

PrintEmail