Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut în anul 2015 avizul ARACIS pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Anunțuri

ANUNȚ

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II

- Linia ROMÂNĂ

Psihologia educaţiei

Teoria și metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

 

***

CURSURI NIVELUL II

Începând cu data de 13 OCTOMBRIE 2018 încep Cursurile la Programul de Pregătire Psihopedagogică NIVEL II, în intervalul orar 8,00 – 14,00 la FAC. DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Str. Arany Janos nr. 11 Amfiteatru Ioan Silaghi Dumitrescu
 

***

EXAMENE GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA 2018

Click aici pentru a accesa graficul pregatirilor pentru gradul didactic II - 2018.

Click aici pentru a accesa graficul examenelor pentru gradul didactic II - 2018.
 

***

Certificatele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, promoția 2017, se pot ridica de la sediul DPPD (str. Sindicatelor nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate și adeverința de licență (pentru absolvenții Nivelului I) sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL II în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2018

Linia română

Cursurile vor începe duminică, 4 martie 2018, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL I în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2018

Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 3 martie 2018, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

GRAD DIDACTIC I SERIA 2018-2020

COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2018-2020 VA AVEA LOC DUPĂ CUM URMEAZĂ:

-PROFESORI (TOATE SPECIALIZĂRILE) 9.02.2018

-ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (linia română+ linia maghiară) 10.02.2018

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII COLOCVIULUI PE SPECIALIZĂRI, PRECUM ȘI TOATE CELELALTE INFORMAȚII CARE PRIVESC CANDIDAȚII, POT FI CONSULTATE AICI (CLICK PT DOWNLOAD).

***

ANUNȚ

Certificatele pentru acordarea Gradului didactic I, respectiv Gradului didactic II, sesiunea 2017 (pentru toate categoriile de personal didactic), se pot ridica începând cu data de 12.12.2017, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

ANUNȚ

Listă studenți respinși Program Formare Psihopedagogică Nivel II 2017-2019

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II

- Linia ROMÂNĂ

Didactica Stiintelor Exacte Nivel I

Didactica Stiintelor Exacte Nivel II

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Psihologie educațională

Orar modul pedagogic - nivel I

- Linia MAGHIARĂ

Orar modul pedagogic

 

 

ANUNȚ

NIVEL I POSTUNIVERSITAR COMASAT

 

          Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel I postuniversitar – regim comasat, în intervalul 1 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.

          Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2017-2018.

          Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;

- La înscriere se achită prima rată 350 RON echivalentul a 10 credite.

 

NIVEL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

 

          Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel II postuniversitar – regim comasat, în intervalul 1 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.

          Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2017-2018.

          Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masteratîn domeniul diplomei de studii universitare de licenţăoriginal (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;

- La înscriere se achită prima rată 350 RON echivalentul a 10 credite.

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

În atenția studenților înscriși la Nivelul II anul I (2017-2018)

Deschiderea și prima întâlnire pentru cursurile Nivelului II: „Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților” și „Proiectarea şi managementul programelor educaționale”, va avea loc sâmbătă, 21 octombrie 2017, ora 16.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11. Cursurile se vor desfășura în fiecare sâmbătă, în amfiteatrul menționat mai sus, în intervalul 8,00-14,00.

***

În atenția studenților de anul I

(Nivel licență și Nivel masterat)

 
Înscrierile pentru pregătirea psihopedagogică Nivel I și Nivel II se prelungesc până în data de 13 octombrie 2017. Candidații interesați se vor înscrie la sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00. La înscriere candidații vor prezenta următoarele documente:
 
Pentru Nivelul I:
 
-Eseu motivațional din care să reiasă de ce optează pentru profesia didactică;
-Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
-Copie carte de identitate;
-Certificat medical care să ateste faptul că studentul nu suferă de boli
contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
-Folie document;
-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD.
 
PentruNivelul II:
 
-Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
-Copie carte de identitate;
-Adeverință sau diplomă licență original (pentru conformitate) + copie;
-Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I
original (pentru conformitate) + copie;
-Adeverință master din care să reiasă domeniul, specializarea și forma de
finanțare (buget sau taxă);
-Certificat medical care să ateste faptul că studentul nu suferă de boli
contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
-Folie document;
-Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD.
 
***

 

Ridicare certificate formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II, promotia 2016

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat –


Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

Ridicare certificate de grad

Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2014-2016 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2016 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Precizăm faptul că la ridicare vor fi prezentate 2 poze de dimensiunea 3/4 cm.
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).

PrintEmail