Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Imprimare

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut acreditarea/menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin decizia nr. 1084/21.02.2008, eliberată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

Imprimare

Anunțuri

ORAR - MODUL PEDAGOGIC - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2013-2014

Click aici pentru download

***

 

ANUNT MODUL PEDAGOGIC NIVEL II

Cursurile „Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților” și „Proiectarea și managementul programelor educaționale” din cadrul MODULULUI PEDAGOGIC, NIVEL II, se vor desfășura, în regim modular sâmbăta, în intervalul orar 8 – 16, în Amf. „Ioan Silaghi Dumitrescu” la Fac. de Chimie și Inginerie Chimică, Str. Arany János nr. 11. Cursurile încep în data de 8.03.2014.

***

ANUNT INCEPERE CURS POSTUNIVERSITAR NIVEL I

Cursul postuniversitar MODUL PEDAGOGIC NIVEL I va începe în data de 9 martie 2014, ora 9:00, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, strada Sindicatelor nr. 7, Amfiteatrul Mărgineanu.
Cursurile se vor desfăşura după un ORAR ce va fi adus la cunoştinţa cursanţilor la prima întâlnire, (duminica 9 martie la ora 9:00).