Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut în anul 2015 avizul ARACIS pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Anunțuri

In atentia studentilor si masteranzilor din anul I

Inscrierea la programul de studii psihopedagogice Nivelul I, respectiv Nivelul II se va face on-line, in perioada: 28.09.2020–07.10.2020.

Linkul de acces la platforma pe care se vor incarca documentele este urmatorul:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/

ANUNȚ NIVELUL I ȘI NIVELUL II POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2020

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri pentru cursurile postuniversitare de pregătire psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II în perioada 14 septembrie – 16 octombrie 2020.

Acte necesare pentru înscriere:

NIVEL I

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • 50 RON, taxa de înscriere.

NIVEL II

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință sau diplomă masterat însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie; 
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • 50 RON, taxă de înscriere

Înscrierile se fac la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, et. I, sala 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00, cu programare prealabilă la tel: 0264/597000.

Cursurile se vor desfășura după un calendar care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util. Valoarea unui credit este de 40 RON.

NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1400 RON

NIVEL I bispecializare (40 credite) – 1600 RON

NIVEL II (35 credite) – 1400 RON

Taxele se pot achita în 4 rate egale.

Orice informație nouă, va fi postată pe site-ul nostru.

ANUNȚ IMPORTANT

***

Informatii referitoare la depunerea lucrarilor metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I seria 2019-2021 se gasesc la sectiunea Formare continua - Gradul I - seria 2019-2021.

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11), ÎNCEPÂND CU DATA DE 14 IULIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL II ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI DOVADA DISERTAȚIEI DE LA MASTERAT.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR MODULULUI PEDAGOGIC, NIVEL I ȘI NIVEL II, PROMOȚIA 2020

Pentru a preveni răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2, adeverințele de finalizare a Modulului Pedagogic Nivel I, respectiv Nivel II, se solicită și se obțin online, pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Când se face solicitarea de eliberare a adeverinței, absolventul va trimite scanat adeverința de licență (pentru Nivelul I)/disertație (pentru Nivelul II)

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11) ÎNCEPÂND CU DATA DE 12 IUNIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL I ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI COPIA DIPLOMEI/ADEVERINȚEI DE LICENȚĂ.

 

***

Informatii la nivel de universitate privind masuri COVID-19

***

Şcoala online. Elemente pentru inovarea educaţiei

Elemente pentru inovarea educației, un raport de cercetare de peste 70 de pagini, care conține recomandări pentru decidenți, practicieni, formatori ai viitorilor profesori etc. Un studiu binevenit, chiar inedit, aflat sub semnul urgenței – la care au contribuit și profesori ai facultății noastre, realizat în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației.

Rezultatele cercetării oferă indicatori importanți în raport cu mai multe dimensiuni: importanța și starea infrastructurii de natură tehnică pe care se clădește formula online de învățare, competențele de folosire sau de exploatare, de către profesori, a acestor echipamente, în profitul învățării, poziția și implicarea factorilor educației în derularea acestei modalități de activare a învățământului (profesori, elevi, părinți, factori de decizie etc.), gradul de acoperire a finalităților educației prin noul ancadrament tehnic, predispoziția curriculumului școlii românești de a se plia pe noile coordonate virtuale de învățare, direcții dezirabile de reformare a cadrului legislativ și procesual de realizare a educației, mutații de accent în ce privește procesele de predare-învățare-evaluare, direcții viitoare de formare a corpului profesoral etc.

Totodată, cercetarea evidențiază și o serie de sfidări sau dileme ce trebuie să stea în atenția celor care vor regândi pe viitor sistemul național de instruire: care va fi partajul dintre educația tradițională și cea la distanță – chiar și în timpurile normale, care va fi raportul dintre unificare/centralizare și diversificare/flexibilizare privind modalitățile tehnice de realizare a învățământului la distanță, care este încărcarea optimă de natură tehnologică o procesului educațional astfel încât să nu se ajungă la fetișizarea instrumentului în dauna conținutului, la efecte colaterale sau perverse; care vor fi atribuțiile și cum se vor responsabiliza diverșii factori care vor conlucra pentru o mai bună implementare a învățământului la distanță (profesori, părinți, decidenți, comunitate locală, actanți operaționali, instanțe politice etc.).

Textul integral al raportului poate fi accesat dând clic aici

***

Raportul incheiat pentru sustinerea lucrarii de grad I poate fi downloadat aici.

***

Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL DPPD SE VA DESFĂSURA ÎN ORARUL 9.00-12.00, ACCESUL SE FACE DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264.597.000

 

***

Informatii privind masuri COVID-19

***

NE-AM MUTAT PE STR. MOȚILOR NR.11. PROGRAM: 9-12 

***

Hotarare privind suspendarea activitatilor didactice!

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II - semestrul II

 

- Linia ROMÂNĂ

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului

***

Întâlnirile pentru cursul Modul Pedagogic postuniversitar Nivelul I vor fi sâmbetele (1 februarie, 8 februarie, 15 februarie, 22 februarie, 29 februarie 2020), în intervalul orar 14.00 - 20.00, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu (Complex Studențesc Hasdeu), sala C5. Toate celelalte condiții vor fi aduse la cunoștința candidaților la cursuri.

Pentru Modulul Pedagogic Nivelul II, întâlnirile vor fi sâmbetele (22 februarie, 29 februarie, 7 martie, 14 martie 2020), în intervalul orar 8.00 - 14.00, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu (Complex Studențesc Hasdeu), sala C5. Toate celelalte condiții vor fi aduse la cunoștința candidaților la cursuri.

***

COLOCVIU GRAD DIDACTIC I SERIA 2020-2022

Colocviul de admitere la gradul didactic I seria 2020-2022 (pentru toate categoriile de personal didactic) va avea loc în data de 8.02.2020, începând cu ora 9.00. Graficul, locul desfășurării și alte informații care privesc candidații pot fi accesate dand click aici.

***

Ridicare certificate de grad didactic II

Certificatele de grad didactic II sesiunea 2019 pot fi ridicate de către cadrele didactice începând cu data de 8.01.2020, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, biroul 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 - 12.00.

***

Ridicare certificate de grad didactic I

Candidații care au promovat gradul didactic I în seria 2017-2019 (toate categoriile de personal didactic), pot ridica certificatul pentru obținerea gradului didactic I începând cu data de 4 decembrie 2019. Acesta se poate ridica personal, cu actul de identitate, sau prin împuternicit (cu procură notarială), în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Calea Moților, nr. 11, biroul 103).

***

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU

MODULUL PEDAGOGIC NIVELUL I POSTUNIVERSITAR COMASAT

Cursurile pentru Modulul Pedagogic Nivelul I postuniversitar comasat, linia română, toate specializările, vor începe în data de 16 noiembrie 2019 (sâmbăta), începând cu ora 14.00, în amfiteatrul A1 din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr. 58-60.

***

MODULUL PEDAGOGIC NIVELUL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

Cursurile la modulul pedagogic Nivelul II postuniversitar comasat - linia română - vor avea loc sâmbăta, începând cu data de 9.11.2019, în intervalul orar 8-14, în amfiteatrul A1 din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

***

MODULUL PEDAGOGIC NIVELUL II ANUL I

Cursurile pentru Modulul Pedagogic Nivelul II anul I linia română (toate specializările), vor începe în data de 2 noiembrie 2019, în amfiteatrul A1 din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, în intervalul orar 8.00 - 14.00.

***

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic va organiza, începând cu luna noiembrie 2019, cursuri de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, în regim POSTUNIVERSITAR (COMASAT).
Înscrierile se fac în lunile septembrie și octombrie 2019, la sediul DPPD-ului (Calea Moților nr. 11, et. I, sala 103), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9,00-12,00.
 

Acte necesare  pentru înscriere

NIVEL I
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
- Copie carte de identitate;
- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu
suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile
cu profesia didactică;
- Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul
DPPD;
- 50 RON, taxa de înscriere.
 
NIVEL II
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
- Copie carte de identitate;
- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire
psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) +
copie;
- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Adeverință sau diplomă masteratînsoțită de foaia matricolă
original (pentru conformitate) + copie;
- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu
suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile
cu profesia didactică;
- Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul
DPPD;
- 50 RON, taxă de înscriere
 
Cursurile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână (sâmbăta și duminica), după un orar care va fi adus la cunoștiința candidaților în timp util.
Taxă NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1400 RON
Taxă NIVEL I bispecializare (40 credite) – 1600 RON
Taxă NIVEL II (35 credite) – 1400 RON

 

Taxele se pot achita în 4 rate egale. Valoarea unui credit este de 40 RON.

***

Graficul pentru examenele de grad II 2019 (click aici)

 

***

Pentru pregătirile de Grad Didactic II 2019, proba comună de pedagogie - linia română, NU se va desfășura în Amf. Ioan Silaghi-Dumitrescu de pe Str. Arany Janos, nr. 11, de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, așa cum apare în graficul desfășurării pregătirilor de Grad Didactic II sesiunea 2019. Candidații care trebuiau să se prezinte la pregătiri în acest amfiteatru, se vor prezenta la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan (f.n. - lângă Consiliu Județean), Sala 211 (Liviu Galaction Munteanu), interval orar 15.00-20.00

Admitere 2019

Anunt admitere-limba romana

Anunt admitere-limba maghiara

Anunt admitere-limba germana

***

Contracte studii Nivel I (monospecializare si bispecializare) si Nivel II

Contract studii Nivel I monospecializare 2019-2022

Contract studii Nivel I bispecializare 2019-2022

Contract studii Nivel II 2019-2021

***

CERTIFICATE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I ȘI NIVEL II 

Se pot ridica Certificatele de Modul pedagogic Nivel I și Nivel II promoția 2018, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7) începând cu data de 15 aprilie 2019.

La ridicarea certificatului Nivel I este nevoie de copia diplomei (adeverinței ) de licență.

La ridicarea certificatului Nivel II este nevoie de copia diplomei (adeverinței) de master.

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II

- Linia ROMÂNĂ

Psihologia educaţiei

Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului

Didactica Stiintelor Socio-Umane

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul I

Didactica Stiintelor Exacte - Nivelul II

***

MODUL PEDAGOGIC POSTUNIVERSITAR COMASAT NIVEL I

Cursul de Modul pedagogic NIVEL I COMASAT, seria 2019, va începe sâmbătă, 16 februarie 2019, la orele 8:00 la facultatea de Psihologie, strada Sindicatelor nr. 7, in amfiteatrul Mărgineanu. (În luna martie cursurile se vor desfășura intr-o altă locație care va fi anunțată în timp util.)

 

MODUL PEDAGOGIC POSTUNIVERSITAR COMASAT NIVEL II

Cursul de Modul pedagogic NIVEL II COMASAT, seria 2019, va începe duminică, 17 februarie 2019, la orele 8:00 în clădirea UBB de pe strada Moților , nr. 11, etaj 3, sala 307.
(În luna martie cursurile se vor desfășura intr-o altă locație care va fi anunțată în timp util.)
 

NIVEL I POSTUNIVERSITAR COMASAT

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel I postuniversitar – regim comasat, în intervalul 5 noiembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-2019.

Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • La înscriere se percepe o taxa de înscriere în valoare de 50 RON.

***

NIVEL II POSTUNIVERSITAR COMASAT

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, face înscrieri pentru pregătirea psihopedagogică Nivel II postuniversitar – regim comasat, în intervalul 5 noiembrie 2018 - 31 ianuarie 2019.

Cursurile se vor desfășura pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-2019.

Pentru înscriere candidații vor prezenta la sediul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (str. Sindicatelor nr. 7), în intervalul orar 9.00-12.00, un dosar plic care să conțină următoarele documente:

 • Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă original (pentru conformitate) + copie;
 • Adeverință sau diplomă masterat original (pentru conformitate) + copie;
 • Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 • Contractele de studiu se vor completa, la înscriere, la sediul DPPD;
 • La înscriere se percepe o taxa de înscriere în valoare de 50 RON.

***

Ridicare certificate de grad didactic I si II

 

CERTIFICATE
GRAD DIDACTIC I ȘI GRAD DIDACTIC II
Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2016-2018 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2018 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).
 

 

Candidații care au finalizat gradul didactic I în seria 2014-2016 (toate categoriile de personal didactic) si cei care au sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea 2016 pot ridica certificatul de grad personal, cu actul de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială).
Precizăm faptul că la ridicare vor fi prezentate 2 poze de dimensiunea 3/4 cm.
Certificatele se pot ridica în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7).

 

***

CURSURI NIVELUL II

Începând cu data de 13 OCTOMBRIE 2018 încep Cursurile la Programul de Pregătire Psihopedagogică NIVEL II, în intervalul orar 8,00 – 14,00 la FAC. DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Str. Arany Janos nr. 11 Amfiteatru Ioan Silaghi Dumitrescu
 

***

Certificatele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, promoția 2017, se pot ridica de la sediul DPPD (str. Sindicatelor nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate și adeverința de licență (pentru absolvenții Nivelului I) sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Certificatele pentru acordarea Gradului didactic I, respectiv Gradului didactic II, sesiunea 2017 (pentru toate categoriile de personal didactic), se pot ridica începând cu data de 12.12.2017, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Ridicare certificate formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II, promotia 2016

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat –


Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 


 

 
 

Informatii la nivel de universitate privind masuri COVID-19

***

PrintEmail