Logo_UBB

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Imprimare

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut acreditarea/menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin decizia nr. 1084/21.02.2008, eliberată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ