Logo_UBB


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Formare iniţială

Formarea inițială asigură dobândirea competențelor și a certificărilor oficiale necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei didactice.

Programele de formare inițială ale DPPD sunt construite și ofertate în conformitate cu OM 5745/2012:

Programe de studii psihopedagogice în vederea obținerii Nivelului I și a Nivelului II de certificare pentru profesia didactică – concepute și derulate în sistemul creditelor transferabile, pentru profesorii de toate specializările:

  • în regim universitar – pentru obținerea Nivelului I de certificare, care acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu (30 de credite transferabile);
  • în regim postuniversitar – pentru obținerea: Nivelului I de certificare, Nivelului II de certificare, care acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar. Nivelul II se poate organiza numai în regim postuniversitar, pentru absolvenții Nivelului I.

Planuri de învaţământ

 

PrintEmail