Logo_UBB
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

DPPD işi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor acte normative:

Ordinul 5561/07.10.2011 (cu modificările și completările ulterioare: OM 3129/2013OM 3240/26.03.2014OM 3367/2017,  OM 5386/30.09.2016,  OM 5397/5.11.2013,  OMEC 4303/21.05.2020 ) privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

 

Ordinul 3850/02.05.2017 (cu completările ulterioare OM 4129/16.07.2018) privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 

 

Politică privind fișierele de tip cookies

Acest site utilizează cookie-uri numai pentru a facilita navigarea și îmbunătățirea experienței în site. Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.