Logo_UBB


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CLUJ-NAPOCA

 

Prezentare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.

DPPD al UBB organizează programe de formare didactică inițială și continuă, în limbile română, maghiară și germană.

DPPD a obținut în anul 2015 avizul ARACIS pentru menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 

DPPD ROMÂNĂ  

DPPD MAGHIARĂ

DPPD GERMANĂ

PrintEmail

Anunțuri

Grafic colocviu pentru gradul didactic I seria 2024-2026

Descarcati "Graficul colocviului pentru gradul didactic I seria 2024-2026" de aici

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2024-2026

Specializarea ed. fizică

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026, va avea loc cu prezență fizică, în data de 8 februarie 2024, începând cu ora 14,00, pentru specializarea educație fizică, linia română și linia maghiară. Candidații de la linia română vor susține colocviul în Sala de consiliu, iar candidații de la linia maghiară în sala nr. 33, etaj I – Fac. de Educație fizică.

Pentru colocviu candidații își vor pregăti un eventual posibil titlu de lucrare, câteva elemente de conținut și 2-3 titluri bibliografice.

Taxa de procesare este de 400 lei/candidat, copia după chitanța care dovedește achitarea taxei se va prezenta comisiei de la colocviu. Taxa se plătește la orice Oficiu poștal, prin mandat poștal, sau prin transfer bancar, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. Nu se va accepta plata taxei prin alte aplicații de tipul: Revolut, Pago, BT Pay, etc. La destinatar se va specifica: UBB-DPPD, iar la detalii plată se va specifica taxă colocviu admitere gr I.

***

În atenția cursanților înscriși la programele de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II în regim POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2023-2024

Linia română

Pe perioada sesiunii, 22 ianuarie 2024-25 frebruarie 2024, activitățile didactice pentru cursurile postuniversitare se suspendă.

Acestea se vor relua începând cu data de 2.03.2024, după un program care se va anunța, pe site-ul DPPD, în timp util.

***

TAXE STUDII DPPD AN UNIVERSITAR 2023-2024

Plata taxelor aferente disciplinelor din cadrul programului de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, pentru studenții de la taxă, se poate efectua doar prin mandat poștal sau transfer bancar (nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay, etc.), în următorul cont RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849.

La destinatar se va preciza U.B.B.- D.P.P.D., iar la detalii plată se va trece numele persoanei pentru care s-a plătit și felul plății (ex: Pop Ion, disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), precizându-se datele persoanei pentru care s-a efectuat plata (nume, facultate, specializare, nivel și an de studiu).

Valoarea unui credit pentru studenții și masteranzii de la Nivelul I, respectiv Nivelul II, este de 40 Ron/credit, iar pentru cursanții de la Nivelul I și Nivelul II postuniversitar, este de 50 Ron. Pentru a cunoaște cu exactitate suma ce trebuie achitată, se va înmulți valoarea sus-amintită cu numărul de credite/disciplină, conform creditelor din contractul de studii.

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2024-2026

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026, va avea loc cu prezență fizică, în data de 10 februarie 2024, începând cu ora 9,00, pentru toate categoriile de personal, și pentru toate specializările, liniile română, maghiară și germană (inclusiv pentru extensii).

Pentru colocviu candidații își vor pregăti un eventual posibil titlu de lucrare, câteva elemente de conținut și 2-3 titluri bibliografice.

Taxa de procesare este de 400 lei/candidat, copia după chitanța care dovedește achitarea taxei se va prezenta comisiei de la colocviu. Taxa se plătește la orice Oficiu poștal, prin mandat poștal, sau prin transfer bancar, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. Nu se va accepta plata taxei prin alte aplicații de tipul: Revolut, Pago, BT Pay, etc. La destinatar se va specifica: UBB-DPPD, iar la detalii plată se va specifica taxă colocviu admitere gr I.

Graficul desfășurării colocviului pe specializări și locații se va posta pe site-ul DPPD, în timp util, pentru a putea fi consultat de către candidați.

***

În atenția candidaților care au obținut gradul didactic II sesiunea 2023 și gradul didactic I seria 2021-2023

Certificatele de acordare a gradelor didactice II sesiunea 2023, respectiv grad didactic I seria 2021-2023, se pot ridica începând cu data de 3.01.2024, de la sediul DPPD, Calea Moților, nr. 11, birou 103, în programul cu publicul (de luni până vineri, între orele 9.00 – 12.00), cu programare în prealabil la telefon: 0264/597000.

***

Programul de lucru cu publicul la DPPD, inclusiv telefonic, este: luni-vineri, între orele 9.00-12.00.

***

În atenția cursanților înscriși la Nivelul I Postuniversitar

(an universitar 2023-2024)

 

Cursurile de Pregătire Psihopedagogică Nivel I Postuniversitar, se vor desfășura sâmbăta, începând cu 14 octombrie 2023, ora 14.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11. Orarul se poate consulta aici.

***

ORARE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I si II - semestrul I

Psihologia educatiei

Didactica Sttintelor Exacte - Nivel I

Didactica Sttintelor Exacte - Nivel II

Didactica Sttintelor Socio-Umane - Nivel I

Didactica Sttintelor Socio-Umane - Nivel II

Pregatire pedagogica TMI si TME

Modul pedagogic - linia germana

 

***

În atenția masteranzilor și cursanților înscriși la Nivelul II anul I și Nivelul II Postuniversitar

(an universitar 2023-2024)

 

Cursurile de Pregătire Psihopedagogică Nivelului II (zi și postuniversitar), se vor desfășura sâmbăta, începând cu 14 octombrie 2023, orele 8.00-14.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11.

***

NIVELUL I ȘI NIVELUL II POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2023-2024

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri pentru cursurile postuniversitare de pregătire psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II în perioada 19 septembrie – 13 octombrie 2023.

Acte necesare pentru înscriere:

NIVEL I

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat căsătorie original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de monospecializare care se poate descărca de aici sau de dublă specializare (doar pentru absolvenții Facultății de Litere) care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON (taxa se achită la poșta sau la bancă în contul afișat mai jos).

- Eseu motivational, care va cuprinde:

  •  Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice;
  • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care vă recomandă pentru cariera didactică;
  • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vedeți ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea personală sau ca pe o alternativă;
  • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

NIVEL II

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat căsătorie original (pentru conformitate) + copie;- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masterat însoțită de Suplimentul la diplomă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel II postuniversitar, care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON (taxa se achită la poșta sau la bancă în contul afișat mai jos).

 

Înscrierile se fac la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, et. I, birou 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00.

Cursurile se vor desfășura cu prezență fizică, la sfârșit de săptămână (sâmbăta sau duminica), după un calendar care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util.

Valoarea unui credit este de 50 RON.

NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1750 RON

NIVEL I bispecializare (40 credite) – 2000 RON

NIVEL II (35 credite) – 1750 RON

Taxele de studiu se pot achita în 4 rate egale, la orice oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  UBB-DPPD, iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. Modul pedagogic postuniversitar Nivel I sau Nivel II). Pe chitanță trebuie să apară numele cursantului pentru care se achită taxa. Nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay etc.

Dovada plății pentru taxa de studiu se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), cu mențiunea Curs postuniversitar Nivel I sau II, numele persoanei pentru care s-a efectuat plata, specializarea din licență.

Orice informație nouă va fi postată pe site-ul nostru.

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea

GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2022 – 2024

Pentru seria 2022 - 2024 lucrările metodico-științifice vor fi depuse de către candidați în intervalul 1 - 31 august 2023 pe o platformă electronică https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/ ce permite trimiterea/încărcarea și stocarea documentelor în condiții de siguranță, în format electronic, astfel:

- avizul scris al coordonatorului științific;

- lucrarea metodico-științifică;

- declarația de autenticitate, dată de candidat, pe proprie răspundere, din care să rezulte că:

a) lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs

Lucrările se înregistrează la DPPD, iar candidații vor primi un mail de confirmare a preluării lucrării și numărul de înregistrare al acesteia.

Candidații care provin din alte serii, care au aprobarea ISJ-urilor de schimbarea seriei și încadrarea în seria 2022-2024 (pentru finalizarea gradului didactic I), vor încărca pe platformă și aprobarea schimbării seriei pe care au primit-o de la ISJ

***

 

***

GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2023-2025

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2023-2025

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025, va avea loc on-line în data de 10 februarie 2023 pentru profesori (toate specializările) și în data de 11 februarie 2023 pentru înv. primar și preșcolar, liniile română, maghiară și germană (inclusiv pentru extensii).

Vă rugăm să urmăriți site-ul DPPD unde veți găsi în timp util următoarele informații: platforma online aleasă de comisii, ora desfasurarii colocviului pentru fiecare specializare în parte, linkul de acces, respectiv alte informații de interes pentru candidați. Taxa de procesare în cuantumul sumei de 350 lei/candidat, se va achita înainte de participarea la colocviu în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va specifica: UBB-DPPD, iar la detalii plată se va specifica taxă colocviu admitere gr I. Taxa se poate achita la orice Oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar. Nu se va accepta plata taxei prin alte aplicații de tipul: Revolut, Pago, BT Pay, etc. Dovada achitării taxei se va înainta comisiei în format electronic, în timpul colocviului.

 

***

Program de formare psihopedagogică pentru profesia didactică

Nivelul I Postuniversitar 2022-2023

 

Cursurile se desfășoară cu prezență fizică (click aici pentru orar)

***

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL I în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2022-2023

Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora 14.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

În atenția candidaților înscriși la programul de pregătire psihopedagogică NIVEL II în regim

POSTUNIVERSITAR (COMASAT) 2022-2023

Linia română

Cursurile vor începe sâmbătă, 22 octombrie 2022, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

În atenția masteranzilor de anul I înscriși la programul de pregătire psihopedagogică

NIVEL II

Linia română

Activitățile aferente cursurilor:

  • Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
  • Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Se vor desfășura sâmbăta, începând cu 22 octombrie 2022, ora 8.00, în Amfiteatrul „Ioan Silaghi-Dumitrescu” din Clădirea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (str. Arany Janos, nr. 11).

***

 

TAXE STUDII DPPD AN UNIVERSITAR 2022-2023

Plata taxelor aferente disciplinelor din cadrul programului de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, pentru studenții de la taxă, respectiv de la cursurile postuniversitare comasate Nivelul I și Nivelul II,  se pot efectua doar prin mandat poștal sau transfer bancar (nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay, etc.), în următorul cont  RO35TREZ21620F330500XXXXdeschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  U.B.B.- D.P.P.D., iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), precizându-se datele persoanei pentru care s-a efectuat plata (nume, facultate, specializare, nivel și an de studiu).

Valoarea unui credit pentru studenții de la Nivelul I este de 30 Ron, iar pentru cei de la Nivelul II, respectiv cursanții de la modulul postuniversitar comasat este de 40 Ron. Pentru a cunoaște cu exactitate suma ce trebuie achiată, se va înmulți valoarea sus-amintită cu numărul de credite/disciplină.

 

Studenții, respectiv masteranzii înscriși la Nivelul II, pot achita taxele in fiecare semestru până înainte de sesiune. 

***

NIVELUL I ȘI NIVELUL II POSTUNIVERSITAR (COMASAT)

2022-2023

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri pentru cursurile postuniversitare de pregătire psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Acte necesare pentru înscriere:

NIVEL I

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de monospecializare care se poate descărca de aici sau Contractul de studii de Nivel I postuniversitar de dublă specializare (doar pentru absolvenții Facultății de Litere) care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON. Taxa de înscriere nu poate fi plătită la DPPD (nu avem casier). Aceasta se va achita, la fel ca și celelalte taxe, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul DPPD

- Eseu motivational, care va cuprinde:

  •  Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice;
  • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care vă recomandă pentru cariera didactică;
  • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vedeți ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea personală sau ca pe o alternativă;
  • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

 

NIVEL II

- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie;

- Copie carte de identitate;

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință/diplomă licență însoțită de Suplimentul la diploma original (pentru conformitate) + copie;

- Adeverință sau diplomă masterat însoțită de Suplimentul la diplomă original (pentru conformitate) + copie;

- Certificat medical care să ateste faptul că solicitantul nu suferă de boli contagioase sau de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

- Contractul de studii de Nivel II postuniversitar, care se poate descărca de aici;

- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 50 RON. Taxa de înscriere nu poate fi plătită la DPPD (nu avem casier). Aceasta se va achita, la fel ca și celelalte taxe, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul DPPD

 

Înscrierile se fac la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, et. I, birou 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00.

Cursurile se vor desfășura după un calendar care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util.

Valoarea unui credit este de 40 RON.

NIVEL I monospecializare (35 credite) – 1400 RON

NIVEL I bispecializare (40 credite) – 1600 RON

NIVEL II (35 credite) – 1400 RON

Taxele se pot achita în 4 rate egale, la orice oficiu poștal, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  UBB-DPPD, iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. Modul pedagogic postuniversitar Nivel I sau Nivel II). Pe chitanță trebuie să apară numele cursantului pentru care se achită taxa. Nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay etc.

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), cu mențiunea Curs postuniversitar Nivel I sau II, numele persoanei pentru care s-a efectuat plata, specializarea din licență.

Atat la Nivelul I postuniversitar, cat si la Nivelul II postuniversitar, cursurile se vor desfasura cu prezenta fizica. 

Orice informație nouă va fi postată pe site-ul nostru.

 

 

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR NIVEL I ȘI NIVEL II - PROMOȚIA 2022

Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, absolvenții trebuie sa trimită pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere pentru eliberarea adeverinței și adeverința de licență/disertație, scanată.

Adeverințele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică se vor trimite electronic, solicitanților. Adeverințele trimise electronic se pot ridica și în original, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11), pe bază de programare telefonică la numărul 0264.597.000.

***

***

În atenția candidaților care au obținut 

gradul didactic II 2021 și gradul didactic I seria 2019-2021

 
Certificatele de acordare a gradelor didactice II, respectiv grad didactic I seria 2019-2021 se pot ridica începând cu data de 13.01.2022. Acestea se ridică de la sediul DPPD, Calea Moților, nr. 11, birou 103, în programul cu publicul (de luni până vineri, între orele 9.00 – 12.00), cu programare în prealabil la telefon: 0264/597000.

***

În atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I seria 2020-2022


Lucrările metodico-științifice se vor încărca electronic în intervalul 1-31 august, la fel ca în seria precedentă, pe o platformă al cărei link îl vom posta pe site-ul DPPD.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR NIVEL I ȘI NIVEL II PROMOȚIA 2021

Pentru eliberarea adeverințelor de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, absolvenții trebuie sa trimită pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere pentru eliberarea adeverinței și adeverința de licență/disertație, scanată.
Adeverințele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică se vor trimite electronic, solicitanților. Adeverințele trimise electronic se pot ridica și în original, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11), pe bază de programare telefonică la numarul 0264.597.000.
 

***

Graficul pregatirilor pentru Gradul didactic II, sesiunea 2021 poate fi accesat aici.

***

 

Ridicare certificate de grad didactic I și II

Candidații care au promovat gradul didactic I seria 2018-2020,  respectiv gradul didactic II sesiunea 2020 (toate categoriile de personal didactic), pot ridica certificatele pentru obținerea gradelor didactice  începând cu data de 1 februarie 2021. Acestea se pot ridica personal, pe baza actului de identitate, sau prin împuternicire notarială,  în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Calea Moților, nr. 11, biroul 103), doar pe baza unei programări telefonice la numărul de telefon 0264-597000.

***

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I  SERIA 2021-2023

***

Plata taxelor aferente disciplinelor din cadrul programului de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II, pentru studenții de la taxă, respectiv de la cursurile postuniversitare comasate Nivelul I și Nivelul II,  se pot efectua doar prin mandat poștal sau transfer bancar      ( nu se acceptă plățile prin diverse aplicații cum ar fi Revolut, Pago, BT Pay, etc.), în următorul cont  RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, CF 4305849. La destinatar se va preciza  U.B.B.- D.P.P.D., iar la detalii plată se va trece felul plății (ex. disciplină/discipline MODUL PEDAGOGIC).

 

Dovada plății se va trimite scanată pe mailul DPPD (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), precizându-se datele persoanei pentru care s-a efectuat plata (nume, facultate, specializare, nivel și an de studiu).

Valoarea unui credit pentru studenții de la Nivelul I este de 30 Ron, iar pentru cei de la Nivelul II, respectiv cursanții de la modulul postuniversitar comasat este de 40 Ron. Pentru a cunoaște cu exactitate suma ce trebuie achiată, se va înmulți valoarea sus-amintită cu numărul de credite/disciplină.

***

Cursurile de la programul de pregatire psihopedagogica Nivelul I, respectiv Nivelul II postuniversitar comasat  se amana pana in luna decembrie din motive medicale. Calendarul desfasurarii cursurilor va fi afisat pe site in timp util

***

In atentia studentilor si masteranzilor din anul I

Inscrierea la programul de studii psihopedagogice Nivelul I, respectiv Nivelul II se va face on-line, in perioada: 28.09.2020–07.10.2020.

Linkul de acces la platforma pe care se vor incarca documentele este urmatorul:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic/

ANUNȚ IMPORTANT

***

Informatii referitoare la depunerea lucrarilor metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I seria 2019-2021 se gasesc la sectiunea Formare continua - Gradul I - seria 2019-2021.

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11), ÎNCEPÂND CU DATA DE 14 IULIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL II ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI DOVADA DISERTAȚIEI DE LA MASTERAT.

***

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR MODULULUI PEDAGOGIC, NIVEL I ȘI NIVEL II, PROMOȚIA 2020

Pentru a preveni răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2, adeverințele de finalizare a Modulului Pedagogic Nivel I, respectiv Nivel II, se solicită și se obțin online, pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Când se face solicitarea de eliberare a adeverinței, absolventul va trimite scanat adeverința de licență (pentru Nivelul I)/disertație (pentru Nivelul II)

***

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I, PROMOȚIA 2019, SE POT RIDICA, ÎN PROGRAMUL 9.00-12.00, DE LA SEDIUL DPPD (CALEA MOȚILOR NR. 11) ÎNCEPÂND CU DATA DE 12 IUNIE 2020, CU PROGRAMARE TELEFONICĂ, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0264/597000. PENTRU RIDICAREA CERTIFICATULUI DE NIVEL I ESTE NEVOIE DE ACTUL DE IDENTITATE ȘI COPIA DIPLOMEI/ADEVERINȚEI DE LICENȚĂ.

 

***

Şcoala online. Elemente pentru inovarea educaţiei

Elemente pentru inovarea educației, un raport de cercetare de peste 70 de pagini, care conține recomandări pentru decidenți, practicieni, formatori ai viitorilor profesori etc. Un studiu binevenit, chiar inedit, aflat sub semnul urgenței – la care au contribuit și profesori ai facultății noastre, realizat în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației.

Rezultatele cercetării oferă indicatori importanți în raport cu mai multe dimensiuni: importanța și starea infrastructurii de natură tehnică pe care se clădește formula online de învățare, competențele de folosire sau de exploatare, de către profesori, a acestor echipamente, în profitul învățării, poziția și implicarea factorilor educației în derularea acestei modalități de activare a învățământului (profesori, elevi, părinți, factori de decizie etc.), gradul de acoperire a finalităților educației prin noul ancadrament tehnic, predispoziția curriculumului școlii românești de a se plia pe noile coordonate virtuale de învățare, direcții dezirabile de reformare a cadrului legislativ și procesual de realizare a educației, mutații de accent în ce privește procesele de predare-învățare-evaluare, direcții viitoare de formare a corpului profesoral etc.

Totodată, cercetarea evidențiază și o serie de sfidări sau dileme ce trebuie să stea în atenția celor care vor regândi pe viitor sistemul național de instruire: care va fi partajul dintre educația tradițională și cea la distanță – chiar și în timpurile normale, care va fi raportul dintre unificare/centralizare și diversificare/flexibilizare privind modalitățile tehnice de realizare a învățământului la distanță, care este încărcarea optimă de natură tehnologică o procesului educațional astfel încât să nu se ajungă la fetișizarea instrumentului în dauna conținutului, la efecte colaterale sau perverse; care vor fi atribuțiile și cum se vor responsabiliza diverșii factori care vor conlucra pentru o mai bună implementare a învățământului la distanță (profesori, părinți, decidenți, comunitate locală, actanți operaționali, instanțe politice etc.).

Textul integral al raportului poate fi accesat dând clic aici

***

Raportul incheiat pentru sustinerea lucrarii de grad I poate fi downloadat aici.

 

***

Ridicare certificate de grad didactic II

Certificatele de grad didactic II sesiunea 2019 pot fi ridicate de către cadrele didactice începând cu data de 8.01.2020, de la sediul DPPD (Calea Moților nr. 11, biroul 103), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 - 12.00.

***

Ridicare certificate de grad didactic I

Candidații care au promovat gradul didactic I în seria 2017-2019 (toate categoriile de personal didactic), pot ridica certificatul pentru obținerea gradului didactic I începând cu data de 4 decembrie 2019. Acesta se poate ridica personal, cu actul de identitate, sau prin împuternicit (cu procură notarială), în fiecare zi lucrătoare, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Calea Moților, nr. 11, biroul 103).

 

***

Contracte studii Nivel I (monospecializare si bispecializare) si Nivel II

Contract studii Nivel I monospecializare 2019-2022

Contract studii Nivel I bispecializare 2019-2022

Contract studii Nivel II 2019-2021

***

CERTIFICATE MODUL PEDAGOGIC NIVEL I ȘI NIVEL II 

Se pot ridica Certificatele de Modul pedagogic Nivel I și Nivel II promoția 2018, în programul 9.00-12.00, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7) începând cu data de 15 aprilie 2019.

La ridicarea certificatului Nivel I este nevoie de copia diplomei (adeverinței ) de licență.

La ridicarea certificatului Nivel II este nevoie de copia diplomei (adeverinței) de master.

 

***

Certificatele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, promoția 2017, se pot ridica de la sediul DPPD (str. Sindicatelor nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate și adeverința de licență (pentru absolvenții Nivelului I) sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Certificatele pentru acordarea Gradului didactic I, respectiv Gradului didactic II, sesiunea 2017 (pentru toate categoriile de personal didactic), se pot ridica începând cu data de 12.12.2017, de la sediul DPPD (Str. Sindicatelor, nr. 7). Acestea se ridică personal de către titular, pe baza actului de identitate sau prin împuternicit (cu procură notarială). Programul cu publicul este în intervalul orar 9.00-12.00, în fiecare zi lucrătoare.

***

Ridicare certificate formare psihopedagogica Nivel I si Nivel II, promotia 2016

În atenția absolvenților DPPD – cursurilor de pregătire psihopedagogică Nivel I și Nivel II promoția 2016, zi/comasat –


Pentru a putea fi certificați, absolvenții vor prezenta la sediul DPPD Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: absolvent promoția 2016, nivel I sau nivel II, facultatea, specializarea din licență, numele si toate prenumele (din certificatul de naștere).
 

***

 

În atenția cadrelor diactice cărora li s-au echivalat studiile de scurtă durată conform O.M. 5553/2011, seria 2015-2016 (etapa a IV-a)

Pentru a putea fi certificați, cadrele didactice vor prezenta la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, 2 poze ¾ color, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00
Pozele pot fi trimise și prin poștă la aceeași adresă, cu mențiunea: echivalare etapa a IV-a, specializarea echivalată și toate prenumele (din certificatul de naștere).
 


 

 
 

***

PrintEmail